Statistik

Antal företag inom livsmedel, drycker och tobak 2014
Slakt och kött 545
Fisk 223
Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter 357
Mejeri och glass 195
Kvarnprodukter och stärkelse 115
Bageri- och mjölprodukter 1479
Annan livsmedelsindustri 643
Djurfoder 95
Drycker samt snus 372
Antal anställda inom livsmedel, drycker och tobak 2014
Slakt och kött 10512
Fisk 1561
Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter 5108
Mejeri och glass 5350
Kvarnprodukter och stärkelse 1285
Bageri- och mjölprodukter 12062
Annan livsmedelsindustri 7549
Djurfoder 982
Drycker samt snus 5557
Nettoomsättning (mkr) inom livsmedel, drycker och tobak 2014
Slakt och kött 39598
Fisk 4538
Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter 21380
Mejeri och glass 25059
Kvarnprodukter och stärkelse 4967
Bageri- och mjölprodukter 17287
Annan livsmedelsindustri 31538
Djurfoder 7522
Drycker samt snus 25009
Förädlingsvärde (mkr) inom livsmedel, drycker och tobak 2014
Slakt och kött 6599
Fisk 856
Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter 5199
Mejeri och glass 4535
Kvarnprodukter och stärkelse 1047
Bageri- och mjölprodukter 6715
Annan livsmedelsindustri 6521
Djurfoder 762
Drycker samt snus 9127

Källa: SCB

För mer utförlig statistik se Statistikdatabasen.se.