Blanketter och checklistor

De flesta blanketter kan du välja att ladda ner som som Pdf eller i Word-format. Vill du kunna fylla i dokumentet, ex ett anställningsavtal, på skärmen väljer du enklast att öppna Pdf-versionen av dokumentet.

Blanketter

Checklistor Arbetsmiljö

Checklistor Arbetsrätt

Cirkulär

Livsmedelsföretagens cirkulär innehåller viktig information om kollektivavtal och andra arbetsgivarfrågor. Cirkulären skickas ut till samtliga berörda medlemsföretag.

2017

2016

2016 Nya kollektivavtal HRF

2016 Nya kollektivavtal Handels

2016 Nya kollektivavtal Livs

2016 Nya kollektivavtal Tjänstemän

2015

2014

2013 1. Nya kollektivavtal Livs

2013

2013 3. nya kollektivavtal HRF

2013 2. Nya kollektivavtal Handels

2013 4. Nya kollektivavtal Tjänstemän

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Kollektivavtal

A. Livsmedelsarbetareförbundet

B. Tjänstemannaavtal

C. Hotell- och restaurangfacket

D. Handelsanställdas förbund

E. Arbetare och Tjänstemän