2017

Blanketter och checklistor

De flesta blanketter kan du välja att ladda ner som som Pdf eller i Word-format. Vill du kunna fylla i dokumentet, ex ett anställningsavtal, på skärmen väljer du enklast att öppna Pdf-versionen av dokumentet.

Blanketter och checklistor – Blanketter

Blanketter och checklistor – Checklistor Arbetsmiljö

Blanketter och checklistor – Checklistor Arbetsrätt

Cirkulär

Livsmedelsföretagens cirkulär innehåller viktig information om kollektivavtal och andra arbetsgivarfrågor. Cirkulären skickas ut till samtliga berörda medlemsföretag.

Cirkulär – 2017

Cirkulär – 2016

Cirkulär – 2016 Nya kollektivavtal HRF

Cirkulär – 2016 Nya kollektivavtal Handels

Cirkulär – 2016 Nya kollektivavtal Livs

Cirkulär – 2016 Nya kollektivavtal Tjänstemän

Cirkulär – 2015

Cirkulär – 2014

Cirkulär – 2013 1. Nya kollektivavtal Livs

Cirkulär – 2013

Cirkulär – 2013 3. nya kollektivavtal HRF

Cirkulär – 2013 2. Nya kollektivavtal Handels

Cirkulär – 2013 4. Nya kollektivavtal Tjänstemän

Cirkulär – 2012

Cirkulär – 2011

Cirkulär – 2010

Cirkulär – 2009

Cirkulär – 2008

Cirkulär – 2007

Cirkulär – 2006