Kontakta oss

På vårt kansli arbetar totalt ett 20-tal personer och vi har kontor i Stockholm och Malmö. Välkommen att kontakta oss! Du hittar alla kontaktpersoner nedan.

Huvudkontor StockholmLi Service ABBox 556 80, 102 15 StockholmBesöksadress:Storgatan 19, Stockholm 08-762 65 00 08-762 65 12
Regionkontor MalmöLi Service ABBox 186, 201 21 MalmöBesöksadress:Jörgen Kocksgatan 1B, Malmö 040-35 25 00 040-35 25 56

Medarbetare

Ledning
Marie Söderqvist

VD

anders_canemyr
Skärmklipp
skarmklipp
Omvärldsfrågor
carleckerdal_farg

Ansvarsområde: Ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering.

Patrik Strömer 1 liten

Myndighetskontakter, tillsynsfrågor och upphandlingsfrågor

johan-andersson-anell

Ansvarsområde: Delbranscher, CSR- och hållbarhetsfrågor

karin-thapper

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

Arbetsrätt och förhandlingar
anders_canemyr
Skärmklipp

Choklad

viveca-krook

Konserv, tobak, bakmedel och stärkelse.

henrik liten

Slakt & chark, matfågel och bryggeri. Kontaktperson för Västra Sverige.

kristine-skar

Arbetsrättsliga processer i domstol. Mejeri

Arbetsmiljö
_DS_5984-Redigera

Systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljölagstiftning m.m.

Livsmedelslagstiftning och livsmedelskvalitet
nicklas liten2

EU-expert, livsmedelslagstiftning.

ulrika-ehrhardt

Ansvarsområde: Livsmedelslagstiftning; märkning, allergi, livsmedel för särskilda näringsändamål.

Elisabet Rytter

Ansvarsområde: Närings- och hälsopåståenden, nyckelhålet, berikning, forskning och innovation.

Kommunikation
Skärmklipp
_MG35704

Akut krishantering, medieträning, medierådgivning och strategier för mediehantering, strategiskt stöd åt ledningsgrupper och krisgrupper samt förebyggande krisarbete såsom krisövningar och utbildning.

jeanettefors
Skärmklipp
alexandra liten

Event, projektledning.

skarmklipp
Medlemsservice och administration
retusch2
Skärmklipp