Referensgrupper

Livsmedelsföretagen har ett antal referensgrupper som är sakkunniga och rådgivande till Livsmedelsföretagens ledning och styrelse i olika frågor. I referensgrupperna sitter personer från medlemsföretagen.

FoU-referensgruppen
 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om forskning och innovation vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom området
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • har dialog med beslutsfattare, både nationellt och inom EU, så att livsmedelsindustrins intresse tas tillvara
 • verkar för att kompetensen inom livsmedelsindustrin stärks
 • bevakar forsknings-och innovationsområdet samt identifierar och driver framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom forsknings- och innovationsområdet

Vårt syfte är att främja forskning och innovation som stärker företagens konkurrenskraft.

FoU-referensgruppen 

Håkan Ahlmén Semper
Rickard Albin Lyckeby Culinar
Sofia Ehlde Oatly
Maria Enholm Polarbröd
Helena Fredriksson Lantmännen
Pia Fäldt Bakels Aromatic
Ingemar Gröön Nordic Sugar
Ewa Göthe Barilla
Elna Hallgard Orkla Foods Sverige
Kjell Ivarsson LRF (adjungerad)
Åsa Josell Atria Scandinavia (ordförande)
Mats Lennersten Orkla Confectionery & Snacks Sverige
Leif Lundin SP Food and Bioscience (adjungerad)
Mikael Nilsson Findus Sverige
Ranveig Nåbo ASM Foods
Marcus Persson AarhusKarlshamn
Susanne Rask Nordfalks
Lena Rimsten Vinnova (adjungerad)
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)
Helena Stenström SIA-glass
Johanna vanSchaikDernfalk Formas (adjungerad)
Elisabet Waak Arla Foods
Kerstin Wessberg Pernod-Ricard

Livsmedelsföretagens förhandlingsråd

Förhandlingsrådet har styrelsens uppdrag att utgöra arbetsgivardelegation i övergripande frågor på arbetare- och tjänstemannaområdet i avtalsförhandlingar. Förhandlingsansvaret finns kvar hos styrelsen.

Livsmedelsföretagens förhandlingsråd

Lars Appelqvist, Löfberg
Einar Botten, Spendrups
Stefan Frizdorf, Vivels
Eva Fröberg, Lantmännen Ceralia
Anders Hagström, Swedish Match
Göran Holm, HK Scan
Fredrik Heidenholm, Pågen
Stefan Hägneryd, Orkla Foods Sweden
Karin Jansson, Kronfågel
Viveca Nilsson, The Absolut Company
Ulf Nydal, Atria
Annette Rosengren, Fazer
Tomas Strandberg, Svenskt Butikskött
Mikael Svelch, Arla
Johan Ununger, Saltå Kvarn

Kommittén för livsmedelslagstiftning
 • Kommittén för livsmedelslagstiftning (KLM) är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i olika frågor som rör livsmedelslagstiftning och tolkningen av denna.
 • KLM är remissinstans för frågor gällande livsmedelslagstiftning.
 • KLM tar aktiv del i utformandet av livsmedelslagstiftning inom Sverige, EU och i vissa fall Codex samt bevakar vad som sker i övriga Norden.
 • KLM samordnar Livsmedelsföretagen kontakter med myndigheter och organisationer i frågor som rör livsmedelslagstiftning och som är av gemensamt intresse för Livsmedelsföretagen företag.
 • KLM deltar i, samarbetar med och lämnar via Livsmedelsföretagen synpunkter till FoodDrinkEurope, i frågor som berör livsmedelslagstiftning.
 • KLM utarbetar branschöverenskommelser och vägledningar.
 • KLM ansvarar för att Märkningshandboken hålls uppdaterad.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagen märker sina produkter enhetligt och tydligt.
 • KLM verkar för att livsmedelsföretagens kompetens på livsmedelslagstiftningsområdet stärks.
 • KLM är ett nätverk för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap.

Kommittén för livsmedelslagstiftning:

Karin Arkbåge Arla Foods
Peter Bengtsson Carlsberg
Katharina Björnek Midsona
Morgan Bråse Klädesholmen Seafood
Tanja Buch Weeke Pepsico Nordic
Lena Dåderman The Absolut Company AB
Lotta Elmér Atria Scandinavia
Helena Gustavsson Dafgårds
Katri Hautanen Fria bröd
Jan Holm Pågen
Jette Krarup Nestlé
Marianne Lilja Hallberg Santa Maria
Annelie Lundell HK Scan
Ulrika Malmqvist Mondelez
Maria Molin Estrella
Emma Norbäck Delicato
Marcus Persson AAK Sweden
Rebecka Persson Orkla
Charlotte Ringstrand Findus
Marie Rydén Lantmännen Cerealia (ordförande)
Sisko Rönnmark Spendrups
Maria Skoglund Unilever
Anja Sundgren Kavli
Magnus Svensson Semper
Thomas Söderman Swedish Match
Eva Tollin Odbratt LRF Mjölk

Kommunikationsgruppen

Livsmedelsföretagens kommunikationsgrupp fungerar som kunskapskälla, bollplank och rådgivare i för Livsmedelsföretagen viktiga kommunikationsfrågor.

Kommunikationsgruppen 

Sara Andersson Atria Foodservice
Catarina Bennetoft Brödinstitutet
Eva Berglie Orkla Foods Sverige
Henric Byström Carlsberg Sverige
Anders Carne Mondelez
Magnus Därth Kött- och Charkföretagen
Marie Louise Elmgren Nestlé Sverige
Angela Everbäck Nordic Sugar
Maria Forshufvud Svenskt Kött i Sverige
Sara Hoff Scan AB
Boel Lagerwall Pågen
Anne Lindfeldt Coca-Cola Enterprises Sverige
Martin Lundell Sveriges Bagare och Konditorer
Inger Myresten Arla Foods
Stina Petrini Orkla Confectionary&Snacks
Maria Stareborn Unilever Sverige AB
Jenny Svederman Lantmännen ek för
Fredrik Sörbom Sveriges Bryggerier
Peter Wannding Livsmedelsföretagen
Malin Westling Semper
Carina Zolland Polarbröd
Sandra Flodström Santa Maria
Annika Molander Spendrups Bryggeri
Sanna Moen, Livsmedelsföretagen
Jeanette Fors Andrée,  Livsmedelsföretagen

Nutritionsgruppen
 • är sakkunnig och rådgivande till Livsmedelsföretagen i frågor om mat och hälsa vilket ger tillgång till ett både brett och djupt kunnande inom nutrition
 • består av representanter från företag som tillsammans täcker en stor del av svensk livsmedelsproduktion och ett stort antal livsmedelsgrupper
 • driver aktiviteter som stödjer ”Mat för hälsa och välbefinnande”, ett dokument som beskriver hur Livsmedelsföretagen och dess medlemmar arbetar med mat och hälsa
 • bevakar nutritionsområdet och identifierar framtida strategiska frågor
 • är ett viktigt forum för utbyte av synpunkter, idéer och kunskap inom nutritionsområdet

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för livsmedelsföretagen att vara framgångsrika aktörer som bidrar till konsumentens hälsa och välbefinnande.

Nutritionsgruppen

Nicklas Amelin Livsmedelsföretagen
Karin Arkbåge Arla Foods (ordförande)
Susanne Bryngelsson Swedish Nutrition Foundation SNF (adjungerad)
Lotta Elmér Atria Scandinavia
Veronica Eriksson Coca-Cola Enterprises Sverige
Per Frank Nestlé
Ulrika Gunnerud Fazer Bageri
Ewa Hansson Findus Sverige
Anders Högberg Orkla
Annika Jovinge O.Kavli
Helena Lindmark-Månsson LRF Mjölk (adjungerad)
Lovisa Martin Marais Lantmännen
Anne-Mette Nielsen Nordic Sugar
Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen (sammankallande)
Maria Sitell Brödinstitutet (adjungerad)
Eva Skoog Unilever Sverige
Catharina Tennefors Semper
Sanna Lehtinen Mondelez