fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
SVERIGES GODASTE INDUSTRI

Är du Livsmedelsföretagens nästa styrelseledamot?

Som ledamot i Livsmedelsföretagens styrelse är du med och förbättrar förutsättningarna och formar framtiden för Sveriges tredje största och i särklass godaste industri. Nominera dig själv eller andra kandidater till vår valberedning senast den 25 februari.

Livsmedelsföretagen företräder cirka 800 svenska livsmedelsproducenter som tillsammans omsätter närmare 200 miljarder kr,  sysselsätter över 50 000 personer i hela landet, exporterar för ca 60 miljarder kr och utgör Sveriges tredje största industrigren. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är det Livsmedelsföretagens uppdrag att verka för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Detta gör vi genom politiskt, juridiskt och kommunikativt arbete.

Här kan du se vilka som ingår i dagens styrelse.

Sveriges godaste industri ska ha Sveriges bästa styrelse

Inför Livsmedelsföretagens stämma den 5 maj arbetar förbundets valberedning, bestående av Anette Rosengren, Håkan Christensson och Henrik Julin, intensivt för att ta fram bästa möjliga förslag till styrelse.

Som representant för något av våra medlemsföretag uppmuntras du att nominera dig själv eller föreslå kandidater till styrelsen. För att ingå i styrelsen behöver kandidaten vara VD i något av Livsmedelsföretagens medlemsföretag.

Följande förväntningar ställs på ledamöter i Livsmedelsföretagens styrelse:

  • Ledamot ska vara väl införstådd med att han/hon innehar ett förtroendeuppdrag som innebär att han/hon representerar och företräder samtliga förbundets medlemsföretags intressen.
  • Ledamot förutsätts delta vid samtliga ordinarie styrelsemöten samt i möjligaste mån även prioritera extraordinära möten inom ramen för styrelsearbetet
  • Ledamot ska hålla sig informerad om och följa de mötesriktlinjer som föreslagits av styrelsen.
  • Ledamot ska hålla sig informerad och uppdaterad om den verksamhet som bedrivs inom Livsmedelsföretagens. Ledamot i styrelsen ska vidare hålla sig informerad och uppdaterad gällande Livsmedelsföretagens dotter- och intressebolag.

Hör av dig till valberedningen

Varmt välkommen att senast den 25 februari inkomma med nomineringar och eventuella frågor till valberedning@li.se.

Relaterade länkar

Magnus Hultman VD-assistent och medlemsansvarig 072-501 53 7808-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.