fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

Arbetsgivarträffar i juni om nya LAS- och omställningsregler

Den 1 oktober 2022 förväntas de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden kunna börja tillämpas i praktiken. I juni arrangerar vi särskilda arbetsgivarträffar för att informera om de nya reglerna och anmälan är öppen. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk berättar mer.

Henrik van Rijswijk:

Den 1 oktober 2022 förväntas de nya reglerna om anställningsskydd, trygghet och omställning på den svenska arbetsmarknaden kunna börja tillämpas i praktiken efter att ha trätt i kraft den 30 juni. Allt under förutsättning att hanteringen i Riksdagen sker enligt beräknad tidsplan.

I februari skickade regeringen sitt förslag om ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) på remiss till Lagrådet, som ska granska det lagda förslaget ur ett juridiskt perspektiv. När sedan de nya lagreglerna har trätt i kraft kan ett nytt så kallat Huvudavtal tecknas av arbetsmarknadens parter, bland dessa Livsmedelsföretagen. I och med det kan de omfattande och välkända LAS- och omställningsförhandlingarna, som pågått under flera år, anses ha nått sitt slut med ett gott resultat.

Särskilda arbetsgivarträffar i juni

De nya reglerna, som delvis innebär genomgripande förändringar för hela den svenska arbetsmarknaden, kommer givetvis att få stor betydelse för Livsmedelsföretagens medlemsföretag. Vi vill därför inbjuda till särskilda arbetsgivarträffar som specifikt och i detalj kommer att behandla det nya eller förändrade regelverket. Träffarna leds av mig och mina kollegor på förhandlingsavdelningen.

Arbetsgivarträffarna kommer att äga rum i början av juni månad, då alla de nya reglerna sannolikt fallit på plats. Vi kommer att erbjuda både fysiska träffar och en digital version enligt följande schema:

  • Helsingborg den 7 juni kl. 13-16
  • Stockholm den 8 juni kl. 13-16
  • Göteborg den 9 juni kl. 13-16
  • En digital arbetsgivarträff äger rum den 15 juni kl. 10-12.30

Det går utmärkt att anmäla sig till vilken som helst av träffarna oberoende av företagets geografiska placering i landet.

Deltagande vid arbetsgivarträffarna är kostnadsfritt för medlemsföretag. Målgruppen är huvudsakligen HR- och personalansvariga samt företagsledning.

Anmäl dig här

Du anmäler dig via vår kalender som du hittar på denna länk.

Varmt välkommen!

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.