fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöansvar: graviditet under pandemin

Utifrån nya forskningsrön har Socialstyrelsen bedömt att gravida ska betraktas vara en riskgrupp från och med graviditetsvecka 22. Detta utifrån att det finns en ökad risk att föda för tidigt vid en covid-19 infektion. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20e graviditetsveckan enligt Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten anger att gravida även har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36.

Uppdaterad information den 14 juni 2021 – se nedan*

Gör en individuell riskbedömning

Som arbetsgivaren ska du genomföra en individuell riskbedömning av arbetsmiljön på arbetsplatser för gravida och ammande arbetstagare (enligt AFS 2007:5 och 2018:7 se nedan länkar).

  • Riskbedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om sin graviditet och i samråd. Risken kan antingen elimineras eller arbetet anpassas för att minimera risken (§ 4, AFS 2007:5). Mot bakgrund av den senaste informationen om risker för gravida, är det viktigt att bedömningen sker mer strikt än tidigare. Riskbedömningen bör särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida efter vecka 20. Riskbedömningen kan även hänvisa till aktuella rekommendationer. Vid behov så bör man anlita sakkunnig hjälp från företagshälsovård vid bedömningen.
  • Om det inte går att undanröja risker ska du vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter.
  • Om du avser ge den gravida andra arbetsuppgifter eller annan tillfällig placering, ska en riskbedömning även genomföras för den tilltänkta arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna.Möjlighet till hemarbete bör särskilt beaktas efter vecka 20.
  • Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

Om du som arbetsgivare kommer fram till att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller ge den gravida andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, får arbetstagaren inte sysselsättas i arbete. (7§ AFS 2007:5) Du måste då dokumentera varför inte risker kan elimineras eller varför kvinnan inte kan få andra arbetsuppgifter.

Vid ett förbud mot arbete för den gravida utifrån risker i arbetsmiljön, har arbetstagaren rätt att direkt ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan.

*Ändrade villkor i avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)

En tidsbegränsad överenskommelsen har träffats (för försäkringsfall som inträffar från och med den 1 mars 2021 till och med den 30 september 2021) mot bakgrund av pågående smittspridning av covid-19 och Socialstyrelsens bedömning att kvinnor som får covid-19-infektion under den senare delen av graviditeten löper förhöjd risk att föda för tidigt. Genom överenskommelsen (mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK) ges möjlighet till ersättning från AGS under begränsad tid för kvinnor som måste avstå arbete under senare delen av graviditeten på grund av risk för skadlig exponering avseende covid-19 och därför får graviditetspenning.

För mer information hänvisar vi till:

AFA Försäkring www.afaforsakring.se Kundcenter tfn. 0771 88 00 99

Avtalat www.avtalat.se Tfn. 0770 16 10 00

Se mer om graviditet och covid-19

Arbetsmiljöverket – Föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5)

Arbetsmiljöverket – Föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4)

Arbetsmiljöverket – Försiktighetsprincipen ska råda

Socialstyrelsen – Covid-19 ökar risken att föda för tidigt

Folkhälsomyndigheten – Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19

Folkhälsomyndigheten – Om covid-19 för gravida

Försäkringskassan – Gravida bedöms vara riskgrupp för covid-19 och kan söka graviditetspenning

Försäkringskassan – Blankett utlåtande ifrån arbetsgivaren

Försäkringskassan – Graviditetspenning

Centrum för arbets- och miljömedicin – Faktablad Arbetsmiljörisker vid graviditet

För råd och tips kring riskbedömning kontakta vår arbetsmiljöexpert Heléne Eklöf.

Heléne Eklöf Arbetsmiljöexpert 08-762 65 21

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy