fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Arbetsmiljöarbete i det lilla företaget - så kommer du igång

Vi möter ofta medlemsföretag som är osäkra på hur de ska komma igång med arbetsmiljöarbetet i praktiken. Det är lätt att fokus hamnar på att ta fram en pappersprodukt så att man har den formella dokumentationen i ordning. En sådan lösning ger dock ingen positiv effekt i praktiken och kommer sannolikt inte heller vara tillräcklig vid en tillsyn från Arbetsmiljöverket. Egentligen är det inte så mycket som behöver göras. Det handlar mer om att lägga tiden på rätt saker.

Alla arbetsgivare ska ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i sin verksamhet. Kommer ni igång med följande fyra punkter har ni lagt grunden för ett bra och användbart arbetsmiljöarbete. Kom ihåg: gör det enkelt och gör det tillsammans.

 1. Ta fram en arbetsmiljöpolicy och förankra den i verksamheten
  Alla arbetsgivare ska ha en arbetsmiljöpolicy. Denna policy kan ses som er gemensamma överenskommelse kring hur ni vill ha det på er arbetsplats.I denna policy ska niredogöra för både inriktningen och målen för arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att de mål ni sätter upp är relevanta och förankrade i verksamheten. Målen sätts ofta på två nivåer, både i form av övergripande mål och i mer konkreta, mätbara mål.När målen är satta görs en plan för hur ni ska nå dem. Se också till att förankra målen och arbetsmiljöpolicyn i verksamheten. Det blir då lättare att få alla att dra åt samma håll.
 2. Ta fram rutiner för att hitta risker i arbetsmiljön
  På alla arbetsplatser ska det genomföras kartläggningar och riskbedömningar av arbetsmiljön. Att göra återkommande riskbedömningar är en så kallad rutin. I rutinen riskbedömning handlar det om att identifiera vilka risker som finns på arbetsplatsen. Alla delar av arbetsplatsen och dess arbetsmiljö ska omfattas av denna kartläggning. Alltså inte bara den fysiska arbetsmiljön som till exempel fysisk belastning och belysning, utan även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – hur ni mår på arbetet. Tänk också på att kartlägga vilka faktorer som skapar en bra arbetsmiljö hos er idag. Det är minst lika viktigt att ha fokus på positiva sidor av arbetsmiljön som utmaningar och problem.Allvarliga risker måste åtgärdas så snart som möjligt, andra risker ska tas med i en skriftlig handlingsplan. När åtgärderna är genomförda ska de slutligen kontrolleras. Man kan säga att riskbedömning är en process i fyra delar: undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera.
 3. Gör det enkelt att rapportera avvikelser och att ge förbättringsförslag
  Det är oftast personalen som först uppmärksammar problem och risker i arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ha en företagskultur, en vana, där de anställda uppmuntras att anmäla brister och problem men som också ges möjlighet att föreslå förbättringar. Genom att ha rutiner som gör det enkelt att anmäla problem och risker (tillbud) och att ge förslag på förbättringar, har ni ett mycket bra verktyg för att återkommande förbättra arbetsmiljön.
 4. Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet
  En gång om året ska ni göra en uppföljning av arbetsmiljöarbetet, alltså gå igenom era rutiner och samtala kring om ni jobbar på ett överenskommet och målinriktat sätt. Resultatet av en sådan genomgång blir underlag för att revidera företagets arbetsmiljöpolicy till kommande år.

Exempel på blanketter och checklistor i arbetsmiljöarbetet

Här finner du några exempel på arbetsmiljöpolicy, användbara blanketter och checklistor i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöpolicy

Blankett för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Checklista vid riskbedömning/skyddsrond:

Blankett för riskbedömning och handlingsplan

Blankett för rapportering av tillbud/avvikelse samt förbättringsförslag

Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet

Kurser i arbetsmiljö

Om du vill lära dig mer om vilka krav som ställs på dig som arbetsgivare i arbetsmiljöarbetet samt få mer stöd i ert praktiska arbetsmiljöarbete så rekommenderas följande kurser.

Om du önskar få mer råd kring hur ni kan komma igång med ert arbetsmiljöarbete är du välkommen att kontakta oss genom Livsmedelsföretagens expertrådgivning inom områdena arbetsmiljö, arbetsrätt och förhandlingar. Du finner kontaktuppgifter till oss här.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy