Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöverket inspekterar livsmedelsindustrin i höst

Under hösten, och framförallt under veckorna 40 och 41, kommer Arbetsmiljöverket genomföra 1500 inspektioner med fokus på bland annat vår bransch. Inspektionerna är en del av Arbetsmiljöverkets EU-kampanj med fokus på kemiska risker.

Företag inom livsmedelsindustrin kommer under hösten ingå i Arbetsmiljöverkets EU-kampanj med fokus på kemiska risker. Kampanjen har som övergripande budskap ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt”.

Arbetsmiljöverket meddelar att:

”Vi inspekterar att de kemiska riskerna på arbetsplatsen hanteras enligt gällande lagstiftning. Hittar vi brister i hanteringen kommer vi att ställa krav på förbättringar. Genom att ha en dialog på arbetsplatsen vill vi skapa en medvetenhet om vikten av att arbeta systematiskt med kemiska arbetsmiljörisker.”

Krav som ställs vid tillsynsinspektionerna är att arbetsgivaren måste identifiera och förteckna kemiska risker, riskbedöma dem samt informera arbetstagarna om hur de ska arbeta säkert. Exempel på farliga ämnen vid livsmedelsframställning är mjöldamm, rengörings-/desinfektionsämnen samt aromämnen (diacetyl).

Som ett allmänt stöd i bedömningen av de kemiska riskerna på arbetsplatsen rekommenderas KemiGuiden. Framför allt rekommenderas avsnitten Riskbedömning och Allmänna åtgärder mot kemiska risker. För bagerier och konditorier rekommenderas informationen Åtgärder som minskar mjöldamm i bagerier.

Du kan läsa mer om EU-kampanjen på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Pernilla Lindskog Arbetsmiljöexpert/-rådgivare 08-762 65 14073-092 65 14

Pernilla är teknologie doktor i Teknik och Hälsa med inriktning hållbar organisationsutveckling. Hon har bred kunskap inom både kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Genomgående i hennes arbete ligger fokus på både hög produktivitet och en god arbetsmiljö. Hon arbetar med branschspecifika utvecklingsprojekt för att nå Livsmedelsföretagens nollvision för arbetsplatsolyckor i livsmedelsbranschen, samt håller i utbildningar och vägleder medlemsföretagen i arbetsmiljörelaterade frågor. Hon leder även nätverksmöten (Nätverket Ständiga förbättringar och LIA utskott) i syfte att främja lärande och ett gott erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.