fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
LIVSMEDEL OCH LAGSTIFTNING | HÅLLBARHET

Producentansvar för bostadsnära insamling av förpackningar uppskjutet till 2023

Regeringen har sett över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar, innebärande att krav på producenter att anordna bostadsnära insamling skjuts upp till den 1 januari 2023.

Naturvårdsverket inkom den 15 juni 2020 med en hemställan till regeringen. I denna redogjordes för de problem man ser med tidigare meddelad förordning om producentansvar för förpackningar. Detta efter att de fått meddela avslag på de två ansökningar om tillstånd att driva insamlingssystem för förpackningsavfall som inkommit.

Regeringen har nu sett över reglerna om bostadsnära insamling av förpackningar och därefter publicerat en förordning om ändring i förordningen om producentansvar för förpackningar. Av ändringsförordningen framgår att de nya kraven på producenter om att anordna bostadsnära insamling gäller från den 1 januari 2023.

Redan i september beslutades om ändringar i övergångsbestämmelserna innebärande att det nuvarande systemet för insamling av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tillsvidare. Praktiskt innebär beslutet att Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kommer att fortsätta att samla in förpackningar via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling på samma sätt som idag.

På sin hemsida kommenterar FTI beslutet;

– Från FTI:s sida så anser vi att det är väldigt positivt att regeringen skapar tid för att se över frågan och även samordningen med annan avfallslagstiftning ordentligt. kommenterar Henrik Nilsson, projektledare.

Vad som kommer att gälla från 2023 och framåt hoppas FTI klargörs genom att man under den mellanperiod som skapats gör en grundlig omarbetning av TIS-bestämmelserna i 2018 års förordning.

Krav på producenter införs redan 2021
För producenter kommer det dock ändå att ske förändringar redan från 1 januari 2021. Då träder nämligen förtydligandet av producentdefinitionen från 2018 års förordning i kraft, likaså kravet på att man som producent ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket kring vilket insamlingssystem som finns för producentens förpackningar.

FTI välkomnar att den nya producentdefinitionen och kraven på informationsgivning till Naturvårdsverket införs redan 2021.

Förordningen finns att läsa här.

Marie Rydén Näringspolitisk expert 08-762 65 37

Marie arbetar med livsmedelslagstiftning och är ansvarig för frågor som rör livsmedelskontroll, ekologisk lagstiftning, främmande ämnen inkl akrylamid, förpackningar och tillsatser. Hon är generalsekreterare för Kvarnföreningen och Föreningen svenska glasstillverkare och ordförande i referensgruppen för kvalitet, lagstiftning och märkning (KLM). Marie har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har arbetat med produktutveckling och lagstiftningsfrågor på bl a Arla, Unilever och Lantmännen.

Sara Sundquist Näringspolitisk expert 08-762 65 46070-996 90 44

Sara är hållbarhetsansvarig och näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och har stor kunskap om hållbarhets- och livsmedelsfrågor. Hon är även generalsekreterare för branschföreningen Svenska kaffeföreningen. Sara har lång erfarenhet av bransch- och näringspolitik och kommer närmast från Visita där hon arbetade med public affairs och hållbarhetsfrågor i 10 år.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy