Sveriges fjärde största industrigren

Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industribransch och är den geografiskt kanske mest spridda industribranschen. Livsmedelsföretagen ger liv åt hela landet.

Livsmedelsföretagen kan delas in i ett femtontal delbranscher var och en med sina särdrag och med olika verksamhetsbetingelser. Dominerande i storlek är slakt- och chark , mejeri samt bageri som tillsammans står för närmare hälften av antalet sysselsatta. Nästan hälften av livsmedelsföretagen finns inom bageri- och konditori.

Den svenska livsmedelsproduktionen har en lång och rik tradition med många välkända varumärken och produkter. Kvalitet, kreativitet och konsumentkännedom är tre k:n som kännetecknat livsmedelsföretagen genom åren.

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har den svenska livsmedelsexporten tagit fart ordentligt. Gapet mot importen har krympt. Livsmedelsindustrin i Sverige har visat att den är konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. En annan indikation på detta är det ökande utlandsägandet i svensk livsmedelsindustri samt det faktum att flera globla livsmedelskoncerner valt Sverige som bas för produktion och försäljning på de nordiska och baltiska marknaderna.

LIVSMEDELSBRANSCHEN I SIFFROR

Statistiken här nedanför gäller för åren 2015-2016 och bygger huvudsakligen på siffror och uppgifter från SCB. Här hittar du mer detaljerad statistik.

177 000 000 000

Omsättningen i livsmedelsindustrin uppgick 2015 till cirka 177 miljarder kronor. Förädlingsvärdet, branschens bidrag till BNP (produktionssidan), var knappt 42 miljarder, vilket ger en förädlingsgrad om 24 procent.

49 000

Livsmedelsföretagen i Sverige sysselsätter närmare 49 000 personer. Men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Den så kallade sysselsättningsmultiplikatorn inom livsmedelsindustrin är 2,8 vilket innebär att en anställd inom livsmedelsindustrin ger sysselsättning till ytterligare i snitt 1,8 personer.

4 200

Det finns ungefär 4 200 livsmedelsföretag i Sverige, varav drygt 1 300 enmansföretag. Småföretagen dominerar och endast cirka 650 företag har fler än 10 anställda.

50 000 000 000

2016 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av ca 50 miljarder kr.

70%

Livsmedelsindustrin är betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd. 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.


Har du frågor om statistiken? Skicka gärna ett mail till vår chefekonom Carl Eckerdal.

Läs även

Ekonomi och konjunktur