Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Sveriges tredje största industrigren

Livsmedelsföretagen utgör Sveriges tredje största industrigren och är den geografiskt kanske mest spridda industribranschen. Livsmedelsföretagen ger liv åt hela landet.

Livsmedelsföretagen kan delas in i ett femtontal delbranscher var och en med sina särdrag och med olika verksamhetsbetingelser. Dominerande i storlek är slakt- och chark, mejeri samt bageri som tillsammans står för närmare hälften av antalet sysselsatta. Nästan hälften av livsmedelsföretagen finns inom bageri- och konditori.

INTRESSERAD AV BRANSCHENS EKONOMI, TRENDER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR?

Kontakta vår chefekonom Carl Eckerdal
carl.eckerdal@li.se
08-762 61 96, 070-497 11 98

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev

Livsmedelsföretagens konjunkturbrev utkommer fyra gånger per år och är baserad på en enkät som vi skickar ut till våra medlemsföretag. Medverkande företag står för cirka 50 procent av branschens omsättning.

Kontakta vår chefekonom Carl Eckerdal
carl.eckerdal@li.se
08-762 61 96, 070-497 11 98

LIVSMEDELSBRANSCHEN I SIFFROR

Statistiken gäller för åren 2016-2017 och bygger huvudsakligen på siffror och uppgifter från SCB.

185 000 000 000
Omsättningen i livsmedelsindustrin uppgick 2016 till cirka 185 miljarder kronor. Förädlingsvärdet, branschens bidrag till BNP (produktionssidan), var knappt 42 miljarder, vilket ger en förädlingsgrad om 24 procent.
49 000
Livsmedelsföretagen i Sverige sysselsätter närmare 49 000 personer. Men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Den så kallade sysselsättningsmultiplikatorn inom livsmedelsindustrin är 2,8 vilket innebär att en anställd inom livsmedelsindustrin ger sysselsättning till ytterligare i snitt 1,8 personer.
4 600
Det finns ungefär 4 600 livsmedelsföretag i Sverige, varav drygt 1 300 enmansföretag. Småföretagen dominerar och endast cirka 650 företag har fler än 10 anställda.
50 000 000 000
2017 exporterade Sverige mat och dryck till ett värde av ca 50 miljarder kr.
70%
Livsmedelsindustrin är betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd. 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.
87%
87 % av svenskarna har stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. Det visar en undersökning från Livsmedelsföretagen genomförd 2018.

Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag (2018)

I rapporten ”Goda exempel – Framgångsrecepten från några av världens bästa matländer och livsmedelsföretag” identifierar och analyserar vi faktorerna som ligger till grund för Danmarks stora livsmedelsexport, Hollands och Nestlés världsledande livsmedelsforskning, Champagnes starka varumärke och Irlands framgångsrika livsmedelsstrategi. Många av faktorerna är sådana som Sverige kan och borde ta efter för att lyfta den svenska livsmedelsindustrin till nästa nivå.

Startuprapporten – Matentreprenörerna som formar framtidens livsmedelsindustri (2017)

2010–2014 grundades 732 svenska livsmedelsföretag som fortfarande är aktiva idag. I Livsmedelsföretagens Startuprapport berättar 100 av företagen om hur det har gått, vilka trender man ser, vad det finns för utmaningar och vilka mål man har. Gemensamt för de nystartade företagen är en stark tro på framtiden för svensk livsmedelsproduktion trots hård konkurrens och stora utmaningar.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.