Snabb, snäll och dyr

Finns det något recept för att lyckas som företag i den tuffa svenska livsmedelsindustrin? Livsmedelsföretagen har gått igenom branschens mest framgångsrika bolag för att hitta nyckeln till lönsamhet och goda resultat.

Vad har en norrländsk brödkaka gemensamt med en småländsk prilla? Vilka gemensamma nämnare finns? Vad kan man lära sig av dem? Under Livsmedelsföretagens Matdag den 11 maj  2016 presenterades rapporten ”Snabb, snäll och dyr – Framgångsfaktorer för svenska livsmedelsföretag”. Rapporten bygger på en analys av Sveriges mest framgångsrika livsmedelsbolag och syftar till att ge inspiration kring hur företag kan lyckas inom livsmedelsindustrin.

Fem gemensamma framgångsfaktorer

Fem gemensamma framgångsfaktorer sticker ut som särskilt intressanta. Gemensamt och utmärkande för de intervjuade företagen är att de har:

1. Ett starkt varumärke, ofta med tydlig lokal förankring.

2. En informell och närmast familjär företagskultur i kombination med professionell, ofta externt rekryterad ledning.

3. En innovativ produktutveckling, ofta med förankring i hantverk och praktiska lärdomar från produktionen. De intervjuade företagen har högre produktutvecklingstakt än övriga företag.

4. En kultur där kvalitetstänkande medverkar till ökad säkerhet på arbetsplatserna och omsorg om medarbetarna.

5. En tydlig strategi att arbeta i första hand med premiumprodukter. Hos de intervjuade företagen ligger ett tydligt fokus på premium- eller mellansegmenten.

De företag som ingick i studien var: Absolut, Bröderna Nilsson, Carolines Kök, Fria Bröd, Gateau, Kavli, Klädesholmen, Nils Oscar, Polarbröd, Semper, Skruf, Wapnö och Åre Chokladfabrik.

Dokument

Snabb, snäll och dyr