Statistik

Antal företag inom livsmedel, drycker och tobak 2014

Slakt och kött

545

Fisk

223

Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter

357

Mejeri och glass

195

Kvarnprodukter och stärkelse

115

Bageri- och mjölprodukter

1479

Annan livsmedelsindustri

643

Djurfoder

95

Drycker samt snus

372

Antal anställda inom livsmedel, drycker och tobak 2014

Slakt och kött

10512

Fisk

1561

Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter

5108

Mejeri och glass

5350

Kvarnprodukter och stärkelse

1285

Bageri- och mjölprodukter

12062

Annan livsmedelsindustri

7549

Djurfoder

982

Drycker samt snus

5557

Nettoomsättning (mkr) inom livsmedel, drycker och tobak 2014

Slakt och kött

39598

Fisk

4538

Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter

21380

Mejeri och glass

25059

Kvarnprodukter och stärkelse

4967

Bageri- och mjölprodukter

17287

Annan livsmedelsindustri

31538

Djurfoder

7522

Drycker samt snus

25009

Förädlingsvärde (mkr) inom livsmedel, drycker och tobak 2014

Slakt och kött

6599

Fisk

856

Frukt, bär och grönsaker samt oljor och fetter

5199

Mejeri och glass

4535

Kvarnprodukter och stärkelse

1047

Bageri- och mjölprodukter

6715

Annan livsmedelsindustri

6521

Djurfoder

762

Drycker samt snus

9127