Coronakrisen – viktig information för arbetsgivare

Det finns ännu inte några tydliga offentliga rekommendationer om hur frågor relaterade till virusspridningen ska hanteras från ett arbetsrättsligt/arbetsgivarperspektiv. Mot den bakgrunden har Livsmedelsföretagen sammanställt information för våra medlemmar om de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har enligt lag, författning och kollektivavtal i några olika typsituationer (det är inte en uttömmande uppräkning) och även generella … Fortsätt läsa Coronakrisen – viktig information för arbetsgivare