fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
FÖRHANDLINGSCHEFEN INFORMERAR

Dags att hantera arbetstidskontot

Vi är en bit in i februari månad. Det innebär bland annat att det är dags att hantera kollektivavtalens regler om arbetstidskonto. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk förklarar vad som gäller och vad du som arbetsgivare ska tänka på.

Henrik van Rijswijk:

Reglerna om arbetstidskonto för arbetare, det vill säga de kollektivavtalsreglerade bestämmelserna om arbetstidsförkortning inom branschen, återfinns i Livsmedelsavtalets bilaga C (på sidan 28 i ”Gröna Boken”).

Bestämmelserna innebär i korthet att de anställda varje år tjänar in ett belopp utifrån den lön som utbetalats under året. Den anställde kan sedan välja att ta ut beloppet i betald ledig tid, insättning till deltidspensionspremie eller som kontant ersättning. Underlaget och fördelningen framgår av tabellen i punkt 5.1 på sidan 29 i avtalet.

Viktiga datum att hålla koll på

Det finns några viktiga datum att tänka på gällande detta:

  • Senast den 15 februari ska arbetsgivaren lämna uppgift till den anställde om storleken på den avsättning som gjorts till arbetstidskonto.
  • Senast den 28 februari ska den anställde meddela arbetsgivaren skriftligen hur avsättningen ska utnyttjas, d.v.s. i tid, pengar eller som deltidspensionspremie. Om den anställde inte alls meddelar arbetsgivaren detta ska avsättningen göras som deltidspensionspremie.

Ovanstående regler är dispositiva. Det innebär att man lokalt på företaget kan komma överens i ett lokalt MBL-protokoll om att andra regler ska gälla.

För tjänstemän

För tjänstemän regleras bestämmelserna om arbetstidskonto i tjänstemannaavtalets bilaga 5 på sidan 60 i ”Blå Boken”. Även enligt tjänstemannaavtalet ska en avsättning göras i enlighet med reglerna i avtalstexten men bestämmelserna har delvis en annan utformning än avseende arbetarna. Förfarandet framgår tydligt av avtalstexten. Det är förhållandevis vanligt att man träffar lokala överenskommelser vid företagen om hur reglerna ska tillämpas just vid det företaget.

Har du frågor?

Kontakta någon av oss på förhandlingsavdelningen om du har några frågor kring det ovanstående eller annat. Det går också utmärkt att kontakta vår rådgivning direkt på telefon 08-762 65 50 eller e-post radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy