fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
FÖRHANDLINGSCHEFEN INFORMERAR

Dags för årets lönerevision

Det är nu den tid på året när Livsmedelsföretagens medlemsföretag måste ta tag i den avtalsenliga lönerevisionen. Enligt de centrala löneavtalen är tidpunkten för lönerevision den 1 april. Även om löneförhandlingarna inte skulle vara klara till det datumet så gäller de nya lönerna – ibland således retroaktivt – från den 1 april. I vissa fall kan de lokala parterna enas om annan lönerevisionstidpunkt; i sådant fall gäller i stället den tidpunkten.

Vi har i dagarna skickat ut ett medlemscirkulär med detaljerad information om lönerevisionen och med en del tips hur förhandlingarna med facket om revisionen bör gå till. Tag gärna del av detta cirkulär innan lönerevisionsförhandlingarna inleds.

Kom ihåg att det är du som arbetsgivare som ansvarar för att lönerevisionen hanteras på ett korrekt sätt. Det förslag på nya löner som presenteras till facken bör vara väl genomtänkt och underbyggt. Vid löneförhandlingarna – som närmare beskrivs i cirkuläret – ska de lokala parterna försöka enas om hur årets lönehöjningar ska fördelas. De centrala löneavtalen som gäller för Livsmedelsföretagens medlemmar bygger på att lönesättningen är individuell och differentierad. Att lägga ut löner generellt lika för alla medarbetare är således inte i enlighet med löneavtalets intentioner.

Läs om löner och lönerevision i kollektivavtalen

Ett generellt tips är att noga – gärna gemensamt och tillsammans med de fackliga motparterna – läsa de avsnitt i kollektivavtalen som behandlar löner och lönerevision. Avseende arbetare så regleras principer för lönesättning i Livsmedelsavtalets kapitel 4.1. medan de specifika reglerna om lönerevisionen återfinns i avtalets bilaga J. Det är således viktigt att läsa både avsnitt 4.1 och bilaga J.

När det gäller löneförhandlingarna med tjänstemannafacken regleras dessa i löneavtalen med respektive fackförbund. Avtalen återfinns på vår hemsida under ”kollektivavtal”. Observera att det är olika löneavtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer respektive Ledarna. Detta framgår närmare av medlemscirkuläret.

Kontakta Livsmedelsföretagen vid frågor

Har du som arbetsgivare frågor om löner och löneförhandlingarna så kontakta gärna vår rådgivning på telefon 08-762 65 50 måndag till fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00–16.30 eller e-posta till radgivning@li.se dygnet runt. Du får svar samma eller efterföljande arbetsdag.

Dokument

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy