Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Faktabank för dig som jobbar med arbetsmiljöfrågor

En god och trygg arbetsmiljö är på många sätt nyckeln till ett effektivt och framgångsrikt företag. Mår medarbetarna bra mår företaget bra! För att hjälpa dig i ditt arbetsmiljöarbete har vi en faktabank med information om viktiga frågor som buller, ensamarbete, olyckor och tillbud, mjöldamm, unga i arbetslivet, inspektioner från Arbetsmiljöverket, och mycket mer.

Här hittar du faktabanken för arbetsmiljöfrågor.

Genom att ta del av informationen i vår faktabank har du kommit en bra bit på väg mot att strukturera och förbättra era arbetsprocesser och er arbetsmiljö. Har du frågor om hur ditt företag kan utveckla ert arbetsmiljöarbete? Eller saknar du någon information i faktabanken? Då får du gärna höra av dig till Pernilla Lindskog som är Livsmedelsföretagens arbetsmiljöexpert.

Pernilla Lindskog Arbetsmiljöexpert/-rådgivare 08-762 65 14073-092 65 14

Pernilla är teknologie doktor i Teknik och Hälsa med inriktning hållbar organisationsutveckling. Hon har bred kunskap inom både kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Genomgående i hennes arbete ligger fokus på både hög produktivitet och en god arbetsmiljö. Hon arbetar med branschspecifika utvecklingsprojekt för att nå Livsmedelsföretagens nollvision för arbetsplatsolyckor i livsmedelsbranschen, samt håller i utbildningar och vägleder medlemsföretagen i arbetsmiljörelaterade frågor. Hon leder även nätverksmöten (Nätverket Ständiga förbättringar och LIA utskott) i syfte att främja lärande och ett gott erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.