fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
FÖRHANDLING

Förhandlingarna om anställningsskydd och omställning avslutade utan att överenskommelse kunnat träffas

Förhandlingarna om ändringar i LAS och om nya omställningsregler strandade strax innan midnatt, natten mot den 1 oktober utan att enighet kunde uppnås, endast några minuter innan tidsfristen gick ut. Detta innebär att det inte kommer att bli någon partsgemensam överenskommelse om nya regler. I stället kan vi vänta oss att Riksdagen eller regeringen föreslår lagstiftning i frågeställningarna. Förhandlingschef Henrik van Rijswijk redogör för vad som skett, vad som nu förmodligen kommer att ske och besvarar ett antal vanliga frågor.

Sedan hösten 2019 har arbetsmarknadens parter bedrivit förhandlingar om ändringar av anställningsskyddsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) och om nya omställningsregler. De tre huvudorganisationerna – eller parterna – Svenskt Näringsliv (som representerar de olika arbetsgivarförbunden, exempelvis Livsmedelsföretagen), LO (som representerar sina medlemsförbund, exempelvis Livsmedelsarbetareförbundet) och PTK (som representerar tjänstemannaförbunden, exempelvis Unionen och Sveriges Ingenjörer) har lett

LAS- och omställningsförhandlingarna ska inte sammanblandas med avtalsförhandlingarna inom ramen för den pågående (och prolongerade) avtalsrörelsen, även om de båda förhandlingsperioderna delvis pågått samtidigt.

Redan i början av LAS- och omställningsförhandlingarna hösten 2019 valde några förbund inom LO att ”hoppa av” förhandlingarna, då man inte var beredda acceptera ändringar i LAS.

Parallellt med parternas förhandlingar har staten beställt en utredning om eventuella behov av ändringar i LAS. Utredningen leddes av justitierådet Gudmund Toijer och presenteras i juni 2020 som SOU 2020:30 och innehåller ett antal genomgripande förslag om modernisering och ändringar av LAS. Utredningen är tänkt att ligga till grund för regeringens proposition om arbetsmarknadens parter inte lyckats komma överens. Något som nu alltså inte visat sig vara möjligt.

Under hela september månad 2020 har ett mycket intensivt förhandlingsarbete pågått mellan parterna för att försöka uppnå en överenskommelse och på så vis undvika lagstiftning. Den sista veckan av september har förhandlingarna bedrivits i stort sett dygnet runt. Livsmedelsföretagen har i sin egenskap av Sveriges tredje största industrigren varit en betydande och aktiv spelare i förhandlingsarbetet. Förbundets förhandlingsdelegation – Förhandlingsrådet – har löpande sammanträtt och yttrat sig om en mängd olika ställningstaganden under förhandlingarna.

I samband med slutförhandlingarna sent på kvällen den 30 september hade parterna kommit en bra bit på vägen med bra förslag till lösningar men det kunde ändå konstateras att man stod för långt ifrån varandra, varför ett avtal inte var möjligt.

Det är givetvis beklagligt – som alltid – att en förhandling inte leder till något synbart resultat. Svenskt Näringsliv och Livsmedelsföretagen har varit beredda till kompromisser för att uppnå konsensus och ett bra slutresultat för alla inblandade. Vi har dock inte varit beredda acceptera lösningar som skulle gå tvärt emot våra medlemsföretags behov och förutsättningar. Vi har heller inte kunnat acceptera lösningar som skulle vara kostnadsdrivande eller leda till svårbedömda kostnadsökningar på både kort och lång sikt för företagen. Ska vi som arbetsgivarrepresentanter ingå avtal behöver det vara avtal som på lång sikt ökar företagens möjlighet och vilja att anställa och därigenom utveckla svensk ekonomi och välfärd.

Det är nu upp till regeringen att utifrån förutsättningar i den så kallade januari-överenskommelsen lagstifta om ändringar i anställningsskyddet. Vi bedömer detta som en bra lösning under rådande omständigheter. Detta då Gudmund Toijers utredning är mycket välskriven.

Livsmedelsföretagen följer noggrant händelseutvecklingen och kommer att hålla nödvändiga kontakter med politiska företrädare för att söka säkerställa en fortsatt god hantering av föreslagen ny lagstiftning. Här på vår hemsida och i nyhetsbreven informeras om händelseutvecklingen.

Vanliga frågor och svar

Påverkas den kommande återupptagna avtalsrörelsen av de resultatlösa LAS- och omställningsförhandlingarna?

Nej, det finns inget samband mellan dessa förhandlingar. Innehållet i avtalsförhandlingarna styrs av de avtalskrav som överlämnades i december 2019.

Finns det risk för konflikt/strejk på arbetsmarknaden nu när LAS- och omställningsförhandlingarna brutit samman?

Nej, det gör det inte. Det råder fredsplikt så länge vi har gällande kollektivavtal.

Påverkas företag och anställda av att förhandlingarna om LAS och omställning avslutats utan resultat?

Nej, inte alls. Nuvarande regler i lag och avtal fortsätter gälla på oförändrat sätt. Det är först om det i framtiden blir en ändrad lagstiftning som nya regler börjar gälla.

Kan vi komma överens lokalt på företaget om ändringar i LAS?

Både ja och nej, vilket inte påverkats av de nu avbrutna förhandlingarna. Vissa delar av LAS är tvingande (exempelvis begreppet saklig grund och turordning som sådan) och får inte ändras genom avtal. Andra delar kan centrala parter enas om i kollektivavtal (exempelvis uppsägningstiderna i livsavtalet och tjänstemannavtalet). Andra delar kan lokala parter ute på företagen enas om (exempelvis tillämpningen av turordningsregler genom upprättande av avtalsturlista). Vilka delar som är tvingande respektive kan disponeras av parterna framgår av lagtext och centrala avtal. Livsmedelsföretagens rådgivning kan ge närmare besked i dessa frågor. Tveka inte att ringa eller maila!

Kommer de avbrutna förhandlingarna om LAS och omställning att återupptas på nytt?

Nej, det finns inga sådana planer. Det är nu upp till regering och Riksdag att eventuellt gå vidare med lagstiftning. Om så inte sker kommer nuvarande regelverk fortsätta att gälla.

Kommer regeringen att ändra i LAS genom lagstiftning?

Enligt den så kallade januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartierna och Liberalerna ska ändringar i LAS ske under mandatperioden om inte parterna lyckas komma överens.

När kan regeringen komma att genom lagstiftning ändra i LAS?

Sannolikt under år 2021, om det överhuvudtaget sker. Vänsterpartiet har hotat regeringen med misstroendeomröstning om en proposition presenteras i Riksdagen. Centern och Liberalerna kräver uttryckligen en snabb proposition under mandatperioden för att fortsätta stödja regeringen. Läget är med andra ord parlamentariskt krångligt.

Hur får får jag som medlem i Livsmedelsföretagen del av aktuell information om händelseutvecklingen?

På Livsmedelsföretagens hemsida lämnas löpande all aktuell och uppdaterad information. Vidare genom prenumeration på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev.

Relaterade länkar

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy