fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
FÖRHANDLINGSCHEFEN INFORMERAR

Vad innebär förslaget om höjd pensionsålder?

Pensionsgruppen – som haft regeringens uppdrag att utreda ändrade pensionsåldrar – har nu presenterat sitt färdiga förslag. Livsmedelsföretagens förhandlingschef Henrik van Rijswijk förklarar vad förslaget skulle komma att innebära om det antas av Riksdagen.

Henrik van Rijswijk:

Förslaget till regeringen innefattar ändringar i såväl pensionsreglerna som i socialförsäkringsreglerna och lagen om anställningsskydd. Det ska noteras att förslaget till nya regler ännu inte är definitivt; det ska behandlas av regeringen och sedan i Riksdagen innan beslut sker i Kammaren. Däremot är det sannolikt att ett beslut väntas under år 2019.

I dag kan pensionsreglerna sammanfattas i två olika ålderskategorier; dels 61 år, som är tidigaste uttagsmöjlighet för allmän pension, och dels 67 år, som är den så kallade LAS-åldern för uttag av pension. Dessa åldersnivåer kommer att förändras på följande sätt.

Tidigaste uttag av pension

Den månad man fyller 61 år innebär som sagt – enligt gällande regler – tidigaste uttagsmöjlighet av allmän pension. Denna tidigaste uttagsmöjlighet föreslås den 1 januari 2020 höjas till 62 år, 1 januari 2023 till 63 år för att slutligen den 1 januari 2026 höjas till 64 år som tidigaste möjlighet att ta ut allmän pension.

Förslaget innebär i praktiken att för alla som är födda år 1958 fortsätter 61 år att gälla som tidigaste uttag av allmän pension. De som är födda år 1959 eller 1960 föreslås kunna ta ut sin allmänna pension vid fyllda 62 års ålder emedan de som är födda 1961 eller 1962 föreslås ha möjlighet ta ut allmän pension vid 63 års ålder.

Såvitt förslaget kan uppfattas kommer de som är födda 1963 eller senare att kunna ta ut allmän pension vid 64 års ålder.

Såsom redan gäller kommer även fortsättningsvis ett tidigt påbörjande av uttag av pension att leda till en lägre pension per månad eftersom den sammanlagda allmänna pensionen kommer att behöva räcka längre.

Pension enligt reglerna i LAS

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har anställda i dag rätt att arbeta fram till 67 års ålder. Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde kan anställningen fortgå längre än så, men med viss begränsning i anställningsskyddet.

År 2020 och år 2023 föreslås i utredningen att åldern för hur länge anställda har rätt att vara kvar i anställning höjs. Det föreslås att från och med år 2020 åldern höjs till 68 år och år 2023 till 69 år. Det kan noteras att i den mån dessa åldersgränser har relevans för innehåll i kollektivavtal konsekvensändringar av avtalen kan komma att ske.

Livsmedelsföretagens jurister och förhandlare hjälper dig

Har du som arbetsgivare frågor om pension och konsekvenser av de nya åldersreglerna så kontakta gärna vår rådgivning på telefon 08-762 65 50 måndag till fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00–16.30 eller e-posta till radgivning@li.se dygnet runt. Du får svar samma eller efterföljande arbetsdag.


Vill du ha fler nyheter om livsmedel och livsmedelsindustrin? Prenumerera på Livsmedelsföretagens nyhetsbrev!

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy