fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
EXPORT

Gemensamt svenskt-finskt möte för ökad livsmedelsexport

Vd Björn Hellman, exportansvarig Rasmus Bäckström och chefekonom Carl Eckerdal deltog 8 mars på svensk-finskt möte för en ökad livsmedelsexport. Mötet leddes av statssekreterare Oskar Magnusson och Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid finska jord- och skogsbruksministeriet. Under mötet i Stockholm diskuterades även kriget i Ukraina och hur det kan komma att påverka den nationella livsmedelsförsörjningen samt den globala marknadssituationen.

Det svensk-finska samarbetet för en ökad livsmedelsexport inleddes 2018. Sedan dess har länderna gjort ett antal gemensamma aktiviteter på den globala marknaden för att marknadsföra och sälja nordisk mat.

Vid mötet i Stockholm diskuterades det bilaterala samarbetet för en ökad livsmedelsexport och att livsmedelssäkerhet och robusthet i livsmedelskedjan är väsentliga delar i beredskapsarbetet.

Carl Eckerdal redogjorde för hur den svenska livsmedelsexporten mår. Värdet av svensk livsmedelsexport ökade med nästan 8 procent under 2021 och det totala exportvärdet är idag cirka 62 miljarder kronor.

– Det finns en stor potential för våra länder att öka vår globala marknadsandel och även öka livsmedelsproduktion i Norden säger Carl Eckerdal. Livsmedelsföretagen har som mål att svensk livsmedelsexport ska uppgå till 100 miljarder 2025.

– Det är glädjande att både Finland och Sverige värdesätter och prioriterar livsmedelsexporten. Vi har unika nordiska produkter i världsklass som är redo för den internationella arenan, avslutar Björn Hellman.

Rasmus Bäckström Ansvarig exportfrågor och delbranscher 08-762 65 34070-756 21 41

Rasmus är exportansvarig på Livsmedelsföretagen och har bred allmänpolitisk kunskap med särskild inriktning på handelspolitiska frågor. Han är även generalsekreterare för branschföreningarna Arom & Kryddföreningen, Sveriges Bagerileverantörers förening och Svenska Juiceföreningen. Han är utbildad civilekonom med inriktning på detaljhandel och har tidigare arbetat på Europaparlamentet med frågor som rör företagande och konsumentskydd.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.