fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Håll koll på reglerna! Kort om Arbetsmiljöverkets nya samt ändrade föreskrifter

Arbetsmiljöverket ändrar och uppdaterar nu ett flertal föreskrifter. De nya föreskrifterna om medicinska kontroller innebär att även nya yrkesgrupper kommer att omfattas – exempelvis de som utför så kallat handintensivt arbete (arbete som slaktare, fiskindustrin, löpande band etc.)

Den nuvarande AFS 2005:6 om medicinska kontroller upphör att gälla den 1 nov 2019 – men bestämmelser angående blyhalten i blod kommer att fortsätta gälla fram till och med den 31 oktober 2021. De nya uppdaterade föreskrifterna (AFS 2019:3) träder i kraft den 1 november 2019. Läs mer här

De viktigaste ändringarna jämfört med nuvarande föreskrifter är att:

 • medicinska kontroller vid handintensivt arbete införs (Definitionen av ”Handintensivt arbete” – ”ihållande snabba handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft” finns i ändringsföreskriften AFS 2019:8 om Belastningsergonomi.)
 • medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning införs vid kvicksilverexponering
 • läkarundersökning vid arbete med armerad esterplast utgår
 • nya gränser och intervaller för provtagning av blyhalten i blod införs
 • definitionen på nattarbete anpassas till bestämmelserna i EU-direktivet och arbetstidslagen
 • tillämpningsområdet vid klättring med stor nivåskillnad utvidgas
 • krav på att sända in uppgifter till Arbetsmiljöverket upphävs
 • beställningsprocessen för de medicinska kontrollerna ska dokumenteras
 • ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen förtydligas

Tillkommande yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna kan bland annat vara lokalvårdare, montörer, slaktare eller de som arbetar vid löpande band, till exempel inom fiskindustrin – pga. eventuella arbetsmoment som innebär snabba handledsrörelser med kraft som kan öka risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt.

Övergångsbestämmelser i föreskrifterna att ha koll på

Arbetstagare som, sedan före ikraftträdandet av föreskrifterna (1 nov 2019):

 1. sysselsätts i handintensivt arbete, eller
 2. är nattarbetande men inte tidigare omfattats av krav på medicinska kon­troller, ska kontroller enligt föreskrifterna anordnas senast den 31 oktober 2021.

(Ytterligare övergångsbestämmelser finns i föreskrifterna sid. 31.)

Läs mer om de nya reglerna i Medicinska kontroller på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Övriga nya och ändrade föreskrifter

Utöver föreskrifterna för medicinska kontroller finns fler nya och uppdaterade föreskrifter att hålla koll på. Läs mer om dem här.

Heléne Eklöf Arbetsmiljöexpert 08-762 65 21

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy