fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward
SÄKERHET OCH BEREDSKAP

Hur säkert är ditt företag?

Livsmedelsföretag har en stor betydelse för ett fungerande samhälle. Om produktionen eller leveranser utsätts för störningar så påverkas snabbt tillgången på mat och dryck i butiker. Därför publicerar Livsmedelsverket en förebyggande, övergripande säkerhetshandbok med information och praktiska verktyg för små och medelstora företag.

Den omarbetade utgåvan av Hur säkert är ditt företag – säkerhetshandbok för livsmedelsföretag tar bland annat upp vilka lagar och regler som gäller, vem som ansvarar för vad och förebyggande säkerhetsarbete i allmänhet såsom skalskydd, brandskydd, informationssäkerhet och kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering är en metod för att analysera vilka beroenden ett företag har, till exempel el eller reservdelar, och därmed kunna arbeta för att minimera effekterna om det skulle uppstå störningar inom dem.

– Olyckor, störningar, hot eller brottslighet kan drabba alla företag. Även om det inte går att garantera att inget kommer att hända, är ett systematiskt och förebyggande arbete för ökad säkerhet något som behövs i varje företag. Livsmedelsföretagen välkomnar att vi från myndigheternas sida nu ser ett ökat fokus på säkerhet och kontinuitetsplanering. I bred politisk enighet har beslutats om återuppbyggnad av totalförsvaret, vilket innebär både militär verksamhet och civil verksamhet. Eftersom mat är något alla behöver, även under kriser, är livsmedelsbranschen prioriterad, säger Patrik Strömer, näringspolitisk expert och ansvarig för krisberedskapsfrågor på Livsmedelsföretagen.

I en bilaga till boken ges även konkreta metod- och beslutsstöd samt checklistor som kan användas direkt eller anpassas till företagets verksamhet. Allt material är framtaget tillsammans med sakkunniga och finns att ladda ner från Livsmedelsverkets webbplats.

Patrik Strömer Näringspolitisk expert 072-505 57 43

Patrik är näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen med krisberedskap, försörjningsförmåga och totalförsvar som särskilda ansvarsområden. Patrik är också Generalsekreterare i Svenska Snustillverkarföreningen, då snus är ett livsmedel som omgärdas av särskilda regleringar. Patrik har tidigare arbetat som PA-konsult, chefredaktör och anlitas även som skribent och föreläsare.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy