fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
FÖRHANDLING

Kärvt läge i avtalsförhandlingarna

Kollektivavtalsförhandlingarna om nya avtal inom industrin mellan bland andra Livsmedelsföretagen och de fackliga motparterna kärvar. Efter intensiva och långa förhandlingsdagar under förra helgen och i veckan har det visat sig att parterna står långt ifrån varandra.

Samtliga kollektivavtal inom industrin förhandlas för närvarande, detta efter att avtalsförhandlingarna prolongerades i våras till följd av coronapandemin. Avtalen löper ut lördagen den 31 oktober och före dess måste nya avtal vara tecknade för att inte fredsplikten på arbetsmarknaden ska upphöra. Men läget är tufft och parterna står långt ifrån varandra. Vid återupptagande av förhandlingarna meddelade facken inom industrin att de kvarstår vid sitt yrkande om löneökningar på 3 procent medan arbetsgivarsidan meddelat att det efter krisen finns mycket litet – om något – utrymme för löneökningar.

Förhandlingarna kommer att fortsätta ända fram till midnatt mot söndag den 1 november om inte en överenskommelse nås före dess. Om fredsplikten upphör vid månadsskiftet finns risk för konflikt på arbetsmarknaden. Facken kan då varsla om stridsåtgärder, vilka kan träda i kraft tidigast sju dagar därefter, den 8 november.

Livsmedelsföretagen har upprättat en särskild e-postadress, avtalsjour@li.se, dit medlemsföretagen kan vända sig i frågor rörande avtalsrörelsen och dess effekter. Det har också tagits fram en konflikthandbok med information och fakta i händelse av ett varsel om konflikt. Handboken finns att ta del av på Livsmedelsföretagens hemsida.

Löpande information kommer att publiceras på Livsmedelsföretagens hemsida under rubriken Avtal 2020.

Dokument

Relaterade länkar

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.