fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
KONFLIKTVARSEL

Konfliktvarsel från LO mot bemanningsföretag

Kompetensföretagen (tidigare Bemanningsföretagen), som är ett förbund inom tjänstesektorns arbetsgivarförbund Almega, har mottagit varsel om stridsåtgärder. Varslen om konflikt kommer från samtliga 14 LO-förbund, däribland Livsmedelsarbetarförbundet.

Varslen är i två steg. Det första omfattar nyanställningsblockad för samtliga medlemsföretag (bemanningsföretag) hos Kompetensföretagen inom avtalsområde Bemanningsavtalet, samt övertids- och mertidsblockad för allt arbete inom Bemanningsavtalets tillämpningsområde utanför ordinarie arbetstid. Varslet träder i kraft fredagen den 18 december 2020 kl. 06.00. Alla medlemsföretag i Livsmedelsföretagen som har bemanningsföretag som är medlemmar i Kompetensföretagen omfattas av varslet.

Det andra steget omfattar en total arbetsnedläggelse och blockad mot allt arbete som utförs av anställda under Bemanningsavtalets tillämpningsområde och omfattar cirka 1 000 personer. Detta berör sammanlagt åtta företag och träder ikraft torsdagen den 7 januari 2021 kl. 07.00. Två av dessa företag är medlemmar i Livsmedelsföretagen och vi håller en dialog med företagen om varslet.

Varslet gäller tillsvidare till dess att LO-förbunden och Kompetensföretagen träffar kollektivavtal eller att varslet särskilt återkallas eller ändras.

Några omständigheter bör särskilt beaktas:

• Ett varsel från fackförening gäller endast de anställda som är medlemmar i fackföreningen. Bemanningspersonal som inte är fackligt anslutna, eller anslutna till ett förbund utanför LO, omfattas således inte av varslet.

• Det är fullt tillåtet för kundföretaget (d.v.s. medlemsföretag i Livsmedelsföretagen) att nyanställda personal trots pågående varsel och eventuell konflikt.

• Livsmedelsföretagen eller våra medlemsföretag är inte parter i konflikten men drabbas, som framgår ovan, på ett indirekt sätt genom konflikten mellan LO och Almega Kompetensföretagen.

• Vi rekommenderar att våra medlemsföretag, som kan komma att drabbas, snarast kontaktar sin leverantör av bemanningstjänster för vidare information.

Livsmedelsföretagen följer utvecklingen och uppdaterar information med senaste nytt här på hemsidan. Förhandlingar pågår självfallet för att försöka lösa konflikten innan varslet utlöses.

Läs mer på Kompetensföretagens hemsida.

Henrik van Rijswijk
förhandlingschef

Mer information

För ytterligare information och stöd är ni välkomna att kontakta Livsmedelsföretagens rådgivning för arbetsgivarfrågor på telefon 08-762 65 50 eller skicka e-post till radgivning@li.se.

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.