fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
EKONOMI OCH KONJUNKTUR

Konkurrenskraften ökar oväntat för svensk livsmedelsindustri

Trots en allmän konjunkturnedgång och en stark krona – två faktorer som vanligen slår hårt mot svensk industri –anser svenska livsmedelsproducenter att den svenska livsmedelsindustrin ökat i konkurrenskraft under årets tredje kvartal. Detta enligt Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev..

Under årets tredje kvartal har svenska livsmedelsproducenter ökat sina försäljningsvolymer till dagligvaruhandeln, något som gjort att man visat tillväxt och klarat av att parera en kraftigt minskad försäljning på export (som vanligen står för ca en tredjedel av svensk livsmedelsförsäljning) och till hotell, restaurang och catering.

– Det är ett styrkebesked från Sveriges tredje största industrigren att kunna uppvisa tillväxt under en period av allmän konjunkturnedgång. Samtidigt är det mycket oroande att se hur försäljningen mot besöksnäringen fortsätter att sjunka. Tillsammans med en haltande export innebär detta att livsmedelsproducenternas beroendeställning till dagligvaruhandelns aktörer stiger, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Oväntad uppgång för livsmedelsindustrins konkurrenskraft

Livsmedelsföretagens inhemska försäljningsutveckling visar på ett förstärkt intresse för det lokal-/svenskproducerade. Detta är förmodligen en bakomliggande faktor till hur svenska livsmedelsföretag, möjligen lite överraskande, besvarar frågan om coronakrisens påverkan på den svenska livsmedelsindustrins konkurrenskraft.

Hela 45 procent av företagen anser nämligen att deras konkurrenskraft ökat i ett internationellt perspektiv under krisen. Detta trots att den svenska kronan stärkts betydligt under samma period och därmed gjort den konkurrerande livsmedelsimporten billigare. En lika stor andel menar att konkurrenskraften inte rört sig alls, medan endast 9 procent anser att den minskat.

Inte bara det svenska ursprunget har varit en styrka under de senaste åren. Lika mycket har det svenska livsmedelserbjudandet fördelen av att vara ett trovärdigt val när hälsosamma, funktionella och högkvalitativa alternativ efterfrågas. Ett ytterligare ökat intresse för dessa kvalitetsvärden bland svenska konsumenter under coronakrisen har förmodligen bidragit till att den svenska konkurrenskraften ökat ytterligare något på marginalen.

– Att företagen upplever en ökad internationell konkurrenskraft, trots den kraftigt förstärkta kronan visar att 2020 inte varit ett år som andra. De svenska livsmedlens höga kvalité och hållbarhet tycks i krisen uppväga för de relativt sett ökade priserna, förklarar Carl Eckerdal.

Försäljning via dagligvaruhandel eller besöksnäring avgörande för hur företagen klarat sig

Graden av beroende mellan olika försäljningskanaler och marknader, inhemsk respektive exportmarknad, har varit skillnaden mellan de livsmedelsföretag som klarat sig väl i krisen och de som sett sin försäljning mer eller mindre elimineras. Företag med större del av sin försäljning mot den svenska dagligvaruhandeln har haft bäst förutsättningar att klara krisen så här långt, medan de som har en stor del av sin försäljning till HORECA (hotell, restaurang och catering) och på exportmarknaden haft det mycket svårt.

– Många företag, framförallt de med rikstäckning, uppvägde den minskade försäljningen mot besöksnäringen med ökade leveranser till dagligvaruhandeln, vilken genom hela krisen ökat sin försäljning i sällan skådad omfattning. För mindre livsmedelsföretag med ett större lokalt beroende inom hotell och restaurang är läget långt tuffare varför många mindre företag haft och ser ut att fortsätta ha det extremt svårt, avslutar chefekonom Carl Eckerdal.

Dokument

Carl Eckerdal Chefekonom 08-762 61 96070-497 11 98

Carl Eckerdal är chefekonom på Livsmedelsföretagen med följande ansvarsområden: ekonomi, konjunktur, arbetsmarknad, globalisering. Det innebär att han bevakar och analyserar yttre och inre omvärldsfaktorer som påverkar medlemsföretagens verksamheter. Sina iakttagelser berättar han bland annat om i kvartalsvisa Konjunkturbrev och i olika sammanhang med fokus på svensk livsmedelsekonomi. Carl har en master i internationell politisk ekonomi och har under 20 års tid arbetat i olika roller med konsumtions- och konjunkturrelaterade frågor.

Axel Granath Sakkunnig, tf press- och mediechef 08-762 65 63070-521 65 63

Axel arbetar nära VD och övrig ledning i frågor rörande förhandling, kommunikation, näringspolitik och intern administration. Hösten 2020 kommer Axel även att vara tf press- och mediechef. Han är utbildad jurist men har tidigare arbetat inom bland annat kommunikation och affärsutveckling.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy