Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Arbetsglasögon

Många medlemsföretag undrar om arbetsgivaren är skyldig att bekosta arbetsglasögon. Här nedan hittar du information om vad som gäller.

Begreppet arbetsglasögon finns egentligen inte i arbetsmiljölagstiftningen. Det finns däremot regler om glasögon för bildskärmsarbete (AFS 1998:5) samt regler som handlar om personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3).

Det kan vara synkrävande att arbeta vid bildskärm. Kroppen och ögonen anpassar sig för att se så bra som möjligt. Av olika skäl kan det uppstå påfrestande synförhållanden som kan leda till olika typer av besvär, exempelvis ögonirritation, sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Ju längre arbetstid vid dator, desto större risk för ögonbesvär. Besvären kan emellertid åtgärdas om synförhållandena förbättras.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:5 ”Arbete med bildskärm” ska arbetsgivaren se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm i mer än en timme under arbetsdagen ska genomgå synundersökning. Denna ska ske med regelbundna intervall, och om arbetstagaren får besvär som kan ha samband med synförhållandena. Förutom syn- och ögonbesvär, kan även huvudvärk och besvär i nacke/skuldror vara skäl för en synundersökning. Lagen preciserar inte hur ofta sådana synundersökningar behöver göras om man är besvärsfri. Praxis har emellertid blivit ett ungefärligt intervall på två till fem år. Yngre personer kan klara sig med de längre intervallen. För att komma fram till lämpligt intervall kan man rådfråga den man anlitar för synundersökningar, företagshälsovården eller legitimerad optiker (Arbetsmiljöverket – Dator- och bildskärmsarbete).

Om synundersökningen visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare ska arbetsgivaren ordna det. Synundersökningen för datorarbete ska arbetsgivaren stå för. Om företaget är anslutet till företagshälsovården är det lämpligt att synundersökningen organiseras av dem. En del företagshälsovårdsenheter har egna anställda optiker eller kontrakt med underleverantörer som tillhandahåller optiska tjänster.

Arbetsgivaren ska, om det finns behov utifrån arbetssituationen, tillhandahålla särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbetet. Arbetsgivaren kan sätta en kostnadsgräns för bågarna. Däremot går det inte att sätta en kostnadsgräns för själva glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändiga för en person i ett visst bildskärmsarbete.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3 ”Användning av personlig skyddsutrustning” står att arbetsgivaren ska tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. Om arbetet exempelvis innebär risk för skadligt stänk i ögonen och processen inte har gått att åtgärda genom inkapsling eller dylikt så ska skyddsglasögon användas. Detta kräver att arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud eller andra arbetstagare riskbedömer de olika arbetsmoment som utförs. Arbetstagarna ska följa arbetsgivarens instruktioner om hur skyddsutrustningen ska användas.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.