fbpx
Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Böter, straff & sanktionsavgifter

Även om man arbetar systematiskt med förebyggande arbetsmiljöarbete kan det hända att vissa kontroller eller besiktningar missas, att vissa dokument saknas eller att de är otydliga. En del av Arbetsmiljöverkets paragrafer i föreskrifterna är förenade med sanktionsavgifter – det vill säga, det kan kosta mycket pengar om man inte följer vissa paragrafer.

Bra att hålla koll på

  • Ta reda på om era trycksatta anordningar omfattas av krav på kontroll (tidigare kallat besiktning) ifrån en ackrediterat kontrollorgan. Ibland missar man detta och har enbart avtal för underhåll och service. Se efter om ni har ett kontrollintyg och om det finns en skyltning uppsatt på anordningen som visar att den är kontrollerad. Några exempel på trycksatta anordningar:
    • Tryckluftsbehållare med tillhörande tryckluftssystem
    • Ång- eller hetvattenpanna
    • Kokgrytor
  • Har ni skriftligt dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn av trycksatt anordning och dess eventuella säkerhetsutrustning i klass A eller B.

Läs mer om kontroller på Arbetsmiljöverkets hemsida

Kontroll av trycksatta anordningar får endast utföras av kontrollorgan. Swedac är den myndighet man ska vända sig till om man vill veta vilka svenska företag som är ackrediterade för att utföra kontroll av trycksatta anordningar. Se Swedacs hemsida

Läs mer om trycksatta anordningar, regler och sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverkets hemsida 

Läs mer om andra regler/paragrafer som är förenade med sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverkets hemsida 

Läs mer om böter, straff, och sanktionsavgifter 

Några avgifter är så kallade fasta avgifter. Det framgår av paragraftexten hur mycket som ska betalas och den fasta avgiften är lika för alla.

I de flesta fall är dock sanktionsavgiften differentierad, vilket innebär att stora arbetsgivare får betala mer än små arbetsgivare. Avgiften på sanktionen beräknas då efter antalet sysselsatta i företaget eller organisationen. Både anställda och inhyrda räknas, oavsett om de arbetar heltid eller deltid.

Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.