fbpx
Hoppa till innehåll

CE-märkning

Inom EU finns ett maskindirektiv som ligger till grund för lagstiftningen. Sedan 1995 ska alla maskiner som släpps ut på marknaden vara CE-märkta. Som brukare ska man alltså ställa krav på CE-märkning och försäkran om överensstämmelse.

Till en CE-märkt produkt ska medföljas dokumentet ”Försäkran om överensstämmelse”. Försäkran om överensstämmelse betyder att tillverkaren på eget ansvar försäkrar att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven är uppfyllda, att dokumentation finns och att alla nödvändiga skyltningar, märkningar och bruks- och underhållsanvisningar finns.

CE-märkningen ger egentligen ingen garanti för säkerheten. Den betyder bara att tillverkaren anser att maskinen uppfyller kraven. Köparen ska alltså själv försöka förvissa sig om att maskinen är säker och göra de riskbedömningar och instruktioner som behövs för att arbetstagarna ska arbeta på ett säkert och tryggt sätt.

Om man bygger om en maskin eller bygger ihop maskiner med varandra kan man betraktas som tillverkare och därmed få ansvaret för att CE-märka maskinen på nytt.

När man köper in en maskin behöver man tänka igenom:

 • Vad maskinen ska användas till
 • När, hur och var den kommer att användas
 • Vilken kompetens användaren har
 • Hur motsvarande maskiner från andra tillverkare ser ut
 • Hur rengöring och underhåll fungerar
 • Vilka buller- och vibrationsnivåer maskinen har
 • Hur de ergonomiska aspekterna beaktas
 • Om det behövs någon skyddsutrustning vid användandet

När maskinen levereras bör man kontrollera:

 • Att maskinen är CE-märkt
 • Att det finns en försäkran om överensstämmelse
 • Att bruks- och monteringsanvisningen är på svenska. Den ska beskriva hur maskinen installeras, tas i drift, används och underhålls
 • Att alla varningsskyltar är lätta att förstå

Om man köper in en maskin som man bedömer inte är säker ska man inte använda den. Kontakta tillverkare eller leverantör och försök att få säkerhetsbristerna åtgärdade eller köpet upphävt. Informera Arbetsmiljöverket. De ansvarar för marknadskontroll av maskiner.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.