fbpx
Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgifter

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det krav på att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter till personer i verksamheten som har möjlighet att förebygga ohälsa och olyckor.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ytterst är det VD som har arbetsmiljöansvaret för verksamheten och det säger sig själv att man som VD inte kan göra allt arbetsmiljöarbete på egen hand. Arbetet brukar därför fördelas till flera chefer och arbetsledare, men kan också fördelas till enskilda arbetstagare eller speciella befattningar. Om det finns fler än 10 anställda ska denna uppgiftsfördelning vara skriftlig. Fördelningen av arbetsuppgifter görs alltså i ett förebyggande syfte, med sikte på att ingen ska bli sjuk eller skada sig.

Det är lite missvisande att kalla denna uppgiftsfördelning för ”delegering” eftersom det övergripande arbetsmiljöansvaret alltid ligger kvar på arbetsgivaren, d.v.s. ytterst på VD.

VD har alltså alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar, bland annat att följa upp att de personer som har fått specifika uppgifter i arbetsmiljöarbetet har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs för att kunna agera förebyggande.

Om man har fått en uppgift i arbetsmiljöarbetet som man känner att man inte klarar av finns det alltid möjlighet att returnera sina uppgifter till den som fördelat dem.

Om det trots allt skulle inträffa en allvarlig arbetsplatsolycka är det polis och Arbetsmiljöverket som utreder olyckan och det är åklagaren som avgör vem eller vilka som ska åtalas som straffansvariga. Sedan är det allmän domstol som avgör om det är någon som bör straffas. För att kunna straffas måste man ha handlat uppsåtligen eller med oaktsamhet. En vanlig missuppfattning är att en person som fått sig tilldelad uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet automatiskt blir straffad om det skulle hända en olycka. Så är det alltså inte.

Arbetsmiljöverket har en bok om vad skillnaderna är mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar som kan köpas på deras webbplats.

Dokument

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.