fbpx
Hoppa till innehåll

Enkla utbildningsböcker, vägledningar & handböcker

BAM – livsmedelsbranschen

Prevent har tillsammans med Livsmedelsföretagen och Livs tagit fram ett utbildningsmaterial om ”Bättre arbetsmiljö – livsmedelsbranschen” som går att beställa på Prevents hemsida. Det kostar 150 kr exkl. moms. Materialet passar alla livsmedelsföretag oavsett branschinriktning och kunskapsnivå om arbetsmiljöfrågor. Materialet är ett komplement till Prevents uppslagsbok ”Handbok Bättre arbetsmiljö” och ska användas på de grundläggande arbetsmiljöutbildningarna. Den passar också bra som ett introduktionsmaterial för nyanställda inom branschen.

Se även BAM branschpaket Livsmedelsindustrin.

SAM – livsmedelsbranschen

Materialet ”SAM i livsmedelsbranschen” kan beställas på Prevents hemsida. Det kostar 200 kr exkl. moms. Det är ett komplement till Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete och innehåller 2 delar. Den första delen förklarar vad systematiskt arbetsmiljöarbete är. Den andra delen visar exempel på hur företag i livsmedelsbranschen rent praktiskt kan genomföra det. Skriften innehåller också användbara mallar för riskbedömning, handlingsplan och uppföljning av olycksfall.

SAM – bageri

Materialet ”SAM i det lilla bageriet” kan beställas på Prevents hemsida. Det kostar 200 kr. exkl. moms. Materialet innehåller lösa formulär, checklistor och en arbetsmiljöenkät. I häftet finns informationsblad för åtgärder som minskar mjölspridning i bageriet. SAM i det lilla bageriet beskriver hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på bagerier och är ett praktiskt hjälpmedel för små företag.

Åtgärder mot mjöldamm – små bagerier, leveransbagerier, industribagerier

Ladda kostnadsfritt ned informationsblad ifrån Prevents hemsida, med konkreta åtgärder för att minska mjöldamm. Det finns för små bagerier, leveransbagerier och industribagerier. Det finns även material för utbildning om hur man minskar mjöldamm och mjölspill i bagerier.

Bilderbok – slakteri och chark

Ladda kostnadsfritt ned bilderboken ”Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen” ifrån Prevents hemsida, som genom illustrerade instruktioner beskriver säkert arbete inom slakteri- och charkbranschen och riktar sig till de som inte har svenska som modersmål. Handlar till exempel om slipning av knivar, styckning eller tunga lyft.

Alkohol & droger

Ladda kostnadsfritt ned den praktiska boken ”Alkohol och andra droger” ifrån Prevents hemsida, som handlar om alkohol och andra droger på arbetsplatsen. Den tar upp skillnaden mellan riskbruk, skadligt bruk och beroende, lagar och regler och vanliga frågor. Skriften tar också upp hur problem kan förebyggas och hanteras utifrån organisationens, chefens, skyddsombudets och medarbetarens perspektiv.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) – en vägledning

Ladda kostnadsfritt ned den praktiska vägledningen till föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete ifrån Arbetsmiljöverkets hemsida. Den går igenom och förklarar på ett enkelt sätt det som ska göras enligt varje paragraf enligt SAM-föreskrifterna. Observera den användbara bilagan om Utredning av tillbud och olycksfall.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) – en vägledning

Ladda kostnadsfritt ned den praktiska vägledningen till föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö ifrån Arbetsmiljöverkets hemsida. Den går igenom och förklarar på ett enkelt sätt det som ska göras enligt varje paragraf enligt OSA-föreskrifterna.

Minderåriga – en vägledning

Ladda kostnadsfritt ned den praktiska vägledningen till föreskrifterna om Minderåriga ifrån Arbetsmiljöverkets hemsida. Den går igenom och förklarar på ett enkelt sätt det som arbetsgivare behöver tänka på när minderåriga ska utföra arbete, och det ges exempel på vad man inom verkstad och industri måste undersöka och bedöma för äldre barn och ungdomar.

Arbetsmiljöansvar & straffansvar

Ladda kostnadsfritt ned boken ”Arbetsmiljöansvar och straffansvar – två helt olika saker” som beskriver skillnaden mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar.

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.