fbpx
Hoppa till innehåll

Mjöldamm

Mjölspridning i bagerier orsakar mjöldamm som kan leda till allergier och överkänslighet. Förutom hälsoaspekterna ökar även risken för att drabbas av insekter och skadedjur när mjöl samlas på golv och utrustning.

Mjöldammsallergier är en av de vanligaste yrkesallergierna (astma och eksem). Det går att förebygga mjöldammsallergier med olika åtgärder. Här kommer några tips:

  • Använd dammfritt mjöl vid uppslaget. Dammfritt mjöl har större och tyngre partiklar som gör att de faller ned snabbare och dammar betydligt mindre än vanligt mjöl. Prova gärna olika fabrikat för att hitta det som passar er verksamhet.
  • Använd tättslutande lock med inspektionslucka på degblandarna. När blandaren startas bör både lock och inspektionslucka vara stängda till dess att allt mjöl blandats in i degen. Det finns också punktutsug som man kan ansluta till locket, vilket gör att det blir undertryck som motverkar läckage av damm när inspektionsluckan måste öppnas.
  • Städa ofta och med rätt redskap. Undvik att borsta bord och golv eller använda tryckluft. Använd hellre en skrapa. Finns det möjlighet att installera en centraldammsugare eller industridammsugare med HEPA-filter så är det allra bäst. Se till att ha skriftliga och tydliga instruktioner för hur städningen ska ske. Städa upp mjölspill på en gång.
  • Kapsla in tömning från silo, t ex med lock på tråget. Komplettera gärna inkapslingen med punktutsug. Häll degvätska i tråg före tillsättning av mjöl. Det samlar upp en del av mjölet och minskar spridningen av mjöldamm.
  • Hantera säckar rätt. Skär hål i botten på säcken vid tömning i tråg. Håll säcken nära trågets botten vid tömning och skaka försiktigt ut det sista mjölet. Klipp av överdelen på halvfulla säckar (om de hanteras med skopa). Vik eller rulla ihop tomma säckar försiktigt.
  • Se över arbetsrutiner vid hantering av övriga dammande ingredienser. Håll skopan nära botten av hinken vid invägning av dammande ingredienser. Ingredienser i säckar som räcker länge kan hällas över i mindre kärl. Det blir lättare att komma åt ingredienserna och säckhanteringen minskar. Håll hinken nära botten av tråget vid tömning av dammande ingredienser.
  • Se över ventilationssystemet i bageriet.

Dokument

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.