fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

EU-kommissionens färdplan för "Farm to Fork"

Nyligen publicerade EU-kommissionen ett dokument (s k ”färdplan”) som kortfattat beskriver syftet och vägen framåt för strategin ”Farm to Fork”. Sammanfattningsvis syftar strategin till att påskynda omställningen till miljö- och hälsomässigt hållbara livsmedelssystem och en konkurrenskraftig produktionskedja. Strategin kommer bl.a. att innehålla förslag inom följande områden:

  • Nya märkningsregler för att underlätta för konsumenterna att göra hållbara val, inkl ursprungsmärkning, näringsmärkning och miljömärkning
  • Stöd till forskning och innovation som underbygger hållbara livsmedelssystem
  • Åtgärder för minskat matsvinn
  • Stärkt djurskydd
  • Åtgärder för minskad användning av pesticider, gödningsmedel och antibiotika

Det går att lämna synpunkter på detta papper fram till den 16 mars. Livsmedelsföretagen deltar i de pågående diskussionerna inom FoodDrinkEurope som kommer att skicka in synpunkter.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.