fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Konjunkturbrev Q2 2018 (oktober 2018)

Årets andra kvartal innebar en stabilare inhemsk utveckling än de två föregående kvartalen. Exporten utvecklades något svagare (volym) enligt index 56. För den hemmamarknadstunga livsmedelsindustrin var det kortsiktigt den mest önskvärda tillväxtfördelningen. Det som sticker ut i Q2 utfallet är att råvarupriskostnaderna, efter en kortare paus i Q1, åter ökade i snabb takt. Kostnadsökningen resulterade för ovanlighets skull inte i en vikande lönsamhet, vilket annars är regel. Kvartalet innebar en vikande sysselsättning och investeringsnivåer i linje med fjolårets Q1. Innevarande halvår räknar företagen med försiktiga försäljningsökningar (volym) uttryckt i index 55, klart under Q2-utfallet på 60. Samtidigt som volymmålen naturligtvis är viktiga så växer utmaningarna sig allt större för stora delar av den svenska livsmedelsindustrin ju längre in på hösten vi kommer.

TORKAN GER KOSTNADSCHOCK I FÖRÄDLINGSLEDET
Det mest intressanta just nu är förstås inte Q2-resultatet utan vad som hände under sommaren och vilka effekter det kommer att ha på den svenska livsmedelskedjan under det kommande året. Sommarens extremtorka med de effekter det har på utbudet av svenskodlad råvara är det som på ett eller annat sätt kommer att påverka hela den svenska livsmedelskedjan under överskådlig tid, med några enstaka undantag.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.