fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Remissvar: EU-kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) nr 178/2002

EU-kommissionen vill stärka EFSA och förbättra kommunikationen kring livsmedelsrelaterade risker. Ambitionen välkomnas, men de föreslagna reglerna om öppen publicering av företagens vetenskapliga underlag är oproportionerliga och riskerar att leda till minskade FoU-investeringar i livsmedelsbranschen. Detta framför vi i ett remissvar den 24 maj till Livsmedelsverket.

Sammanfattning från remissvaret: ”Livsmedelsföretagen välkomnar ambitionen att stärka förtroendet för EFSA och att förbättra kommunikationen kring livsmedelsrelaterade risker. Kommissionens förslag är emellertid ett förhastat och oproportionerligt svar på en politisk debatt kring några få kontroversiella substanser. Förslaget riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för FoU-investeringar i svensk såväl som europeisk livsmedelsindustri, vilket går tvärtemot den brett förankrade ambitionen att öka – inte minska – sådana investeringar. Konsekvenserna av förslaget behöver utredas närmare innan det behandlas i rådet och på flera punkter behöver alternativa lösningar övervägas.”

Har du frågor, vänligen kontakta vår EU-expert Nicklas Amelin.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.