fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Arbetsglasögon

Många medlemsföretag undrar om arbetsgivaren är skyldig att bekosta arbetsglasögon. Här nedan hittar du information om vad som gäller.

Begreppet arbetsglasögon finns egentligen inte i arbetsmiljölagstiftningen. Det finns däremot regler om glasögon för bildskärmsarbete (AFS 1998:5) samt regler som handlar om personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3).

Det kan vara synkrävande att arbeta vid bildskärm. Kroppen och ögonen anpassar sig för att se så bra som möjligt. Av olika skäl kan det uppstå påfrestande synförhållanden som kan leda till olika typer av besvär, exempelvis ögonirritation, sveda, rödögdhet eller ögontrötthet. Ju längre arbetstid vid dator, desto större risk för ögonbesvär. Besvären kan emellertid åtgärdas om synförhållandena förbättras.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1998:5 ”Arbete med bildskärm” ska arbetsgivaren se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm i mer än en timme under arbetsdagen ska genomgå synundersökning. Denna ska ske med regelbundna intervall, och om arbetstagaren får besvär som kan ha samband med synförhållandena. Förutom syn- och ögonbesvär, kan även huvudvärk och besvär i nacke/skuldror vara skäl för en synundersökning. Lagen preciserar inte hur ofta sådana synundersökningar behöver göras om man är besvärsfri. Praxis har emellertid blivit ett ungefärligt intervall på två till fem år. Yngre personer kan klara sig med de längre intervallen. För att komma fram till lämpligt intervall kan man rådfråga den man anlitar för synundersökningar, företagshälsovården eller legitimerad optiker (Arbetsmiljöverket – Dator- och bildskärmsarbete).

Om synundersökningen visar att det behövs en kompletterande undersökning av en ögonläkare ska arbetsgivaren ordna det. Synundersökningen för datorarbete ska arbetsgivaren stå för. Om företaget är anslutet till företagshälsovården är det lämpligt att synundersökningen organiseras av dem. En del företagshälsovårdsenheter har egna anställda optiker eller kontrakt med underleverantörer som tillhandahåller optiska tjänster.

Arbetsgivaren ska, om det finns behov utifrån arbetssituationen, tillhandahålla särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbetet. Arbetsgivaren kan sätta en kostnadsgräns för bågarna. Däremot går det inte att sätta en kostnadsgräns för själva glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändiga för en person i ett visst bildskärmsarbete.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:3 ”Användning av personlig skyddsutrustning” står att arbetsgivaren ska tillhandahålla den personliga skyddsutrustning som behövs för arbetet. Om arbetet exempelvis innebär risk för skadligt stänk i ögonen och processen inte har gått att åtgärda genom inkapsling eller dylikt så ska skyddsglasögon användas. Detta kräver att arbetsgivaren i samverkan med skyddsombud eller andra arbetstagare riskbedömer de olika arbetsmoment som utförs. Arbetstagarna ska följa arbetsgivarens instruktioner om hur skyddsutrustningen ska användas.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.