fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Delegering/fördelning av arbetsmiljöuppgifter

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns det krav på att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter till personer i verksamheten som har möjlighet att förebygga ohälsa och olyckor.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Ytterst är det VD som har arbetsmiljöansvaret för verksamheten och det säger sig själv att man som VD inte kan göra allt arbetsmiljöarbete på egen hand. Arbetet brukar därför fördelas till flera chefer och arbetsledare, men kan också fördelas till enskilda arbetstagare eller speciella befattningar. Om det finns fler än 10 anställda ska denna uppgiftsfördelning vara skriftlig. Fördelningen av arbetsuppgifter görs alltså i ett förebyggande syfte, med sikte på att ingen ska bli sjuk eller skada sig.

Det är lite missvisande att kalla denna uppgiftsfördelning för ”delegering” eftersom det övergripande arbetsmiljöansvaret alltid ligger kvar på arbetsgivaren, d.v.s. ytterst på VD.

VD har alltså alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar, bland annat att följa upp att de personer som har fått specifika uppgifter i arbetsmiljöarbetet har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs för att kunna agera förebyggande.

Om man har fått en uppgift i arbetsmiljöarbetet som man känner att man inte klarar av finns det alltid möjlighet att returnera sina uppgifter till den som fördelat dem.

Om det trots allt skulle inträffa en allvarlig arbetsplatsolycka är det polis och Arbetsmiljöverket som utreder olyckan och det är åklagaren som avgör vem eller vilka som ska åtalas som straffansvariga. Sedan är det allmän domstol som avgör om det är någon som bör straffas. För att kunna straffas måste man ha handlat uppsåtligen eller med oaktsamhet. En vanlig missuppfattning är att en person som fått sig tilldelad uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet automatiskt blir straffad om det skulle hända en olycka. Så är det alltså inte.

Arbetsmiljöverket har en bok om vad skillnaderna är mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar som kan köpas på deras webbplats.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.