fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Ensamarbete

Att arbeta ensam kan innebära särskilda risker och det är viktigt att tänka efter vilka dessa kan vara.

Vad är det då som klassas som ensamarbete? Definitionen säger att det är arbeten som innebär fysisk eller social isolering från andra människor. Att man exempelvis är ensam och öppnar upp ett bageri/konditori och ställer sig och bakar ensam klassas alltså som ensamarbete.

Som arbetsgivare måste man göra en riskbedömning om man har arbetstagare som arbetar ensamma på arbetsplatsen och se över vilka risker som finns och hur man kan arbeta för att förebygga så att de eventuella riskerna inte leder till ohälsa eller olycksfall. Riskbedömningar ska göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och ska alltid dokumenteras skriftligt. Man kan tänka i termer som: Vilka är riskerna? Hur stor är sannolikheten för att risken ska uppkomma? Hur stor blir konsekvensen om risken skulle leda till ohälsa/olycka? Hur kan man undvika de värsta riskerna när man arbetar ensam? Vilken hjälp finns?

Särskilda risker skulle exempelvis kunna vara öppning och stängning av butik där det sker kontanthantering, användande av riskfyllda maskiner etc. Om ensamarbetet innebär påtaglig risk för kroppsskada genom olycksfall ska det ordnas så att arbetstagaren kan få snabb hjälp i en nödsituation. I dagens samhälle finns många tekniska anordningar som kan underlätta för människor att få kontakt med andra.

Introduktion, information och utbildning är oftast den mest effektiva metoden för att förebygga ohälsa och olycksfall, även vid ensamarbete. Se till att arbetstagarna har tydliga instruktioner på hur de ska agera i olika situationer och hur de ska använda den utrustning som finns.

Arbetsmiljöverket poängterar ofta att risken för hot och våld i kombination med ensamarbete måste riskbedömas extra noga.

Vi vill slå ett slag för webbutbildningen ”Säker i butik” som har tagits fram av Prevent och som är en bra grundkurs för samtliga arbetstagare som arbetar med butiksförsäljning och som vill lära sig att förebygga rån, hot och våld. Man får också lära sig hur man kan lindra effekterna av ett eventuellt rån. Utbildningen är gratis.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.