fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Belastningsergonomi

Inom bageribranschen förekommer många gånger tunga lyft, framför allt av säckar och dessvärre får en hel del också belastningsskador till följd av detta. Arbetsgivaren har en skyldighet att bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall och åtgärda de risker som finns så långt det är möjligt.

Det finns ingen gräns i lagstiftningen som säger exakt hur tungt man får lyfta och därmed inget konkret standardsvar på frågan. Arbetsmiljöverkets rekommendation är dock att man inte ensam bör hantera tyngre bördor än 25 kg. Hjälp varandra vid tunga lyft!

Det är mycket som spelar in förutom själva vikten på bördan som ska lyftas – storleken och formen, greppbarheten, tidspressen, klimatförhållandet, hur ofta bördan ska lyftas, hur stark den personen är som lyfter samt vilken lyftteknik som används. Det spelar också in om lyftet sker i en obekväm ställning, exempelvis om personen måste böja sig och/eller vrida sig, kanske på grund av dåligt utrymme.

Lyft under knähöjd och ovanför axelhöjd ska i möjligaste mån undvikas. Om du måste bära tunga föremål så tänk på att bära så nära kroppen som möjligt. Ställ krav på mindre och mer ergonomiska förpackningar från din leverantör.

Det finns en aktuell föreskrift från Arbetsmiljöverket som reglerar detta, den heter AFS 2012:2 ”Belastningsergonomi”. I den framgår att arbetsgivaren måste bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall och åtgärda de risker som finns så långt det är möjligt.

Det finns också krav på att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser samt vilka risker som olämpliga sådana kan medföra. Arbetstagarna är skyldig att följa arbetsgivarens instruktioner.

Det är ofta bra att ta hjälp av en erfaren ergonom från företagshälsovården eller liknande i dessa frågor.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.