fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Facklig verksamhet

Medbestämmandelagen

Av central betydelse är medbestämmandelagen (MBL) som reglerar den kollektiva arbetsrätten. MBL reglerar bl.a. frågor om förhandlingsskyldighet och rätten för alla att verka fackligt (föreningsrätten).

Förhandling

Du som är arbetsgivare är skyldig att på eget initiativ förhandla med berörda fackliga organisationer innan du fattar beslut om vissa viktigare förändringar av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållanden. Vidare föreskriver MBL att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med berörda fackliga organisationer vid anlitande av entreprenör eller inhyrning av arbetskraft.

Lagar

Andra viktiga lagar är Förtroendemannalagen som reglerar rätten till ledighet och betalning för fackliga förtroendemän. En särskild lag ger de fackliga organisationerna rätt att under vissa förutsättningar begära representation i bolagsstyrelser. Det finns även en särskild lag om s.k. Europeiska koncernråd. Skyddsombudens verksamhet behandlas i Arbetsmiljölagen.

Fackliga utbildningar

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet har tidigare gemensamt tagit fram ett dokument som kallats Gula boken. Där beskrevs under vilka förutsättningar fackliga förtroendemän har rätt till ledighet för fackliga utbildningar och hur den lokala samverkan bör se ut i dessa frågor. Parterna hade också gemensamt gått igenom vilka delar av kurserna som kunde berättiga till ledighet med bibehållen lön. Parterna har inte längre någon sådan gemensam produkt.

Livsmedelsföretagen har i ett cirkulär klargjort vilka regler som gäller för fackliga utbildningar, se Cirkulär: Ledighet för facklig utbildning (2014).

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.