fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Första hjälpen och krisstöd

Det finns särskilda krav på att arbetsgivaren ska kunna ge första hjälpen

Enligt AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd” ska arbetsgivaren kunna:

  • ge hjälpåtgärder på plats vid olycksfall eller akut sjukdom
  • vid risk för stänk/översköljning ha tillgång till ögonspolning/nöddusch
  • vidta åtgärder för att snabbt få den skadade eller sjuka under medicinsk vård
  • ge krisstöd (det psykiska och sociala omhändertagandet) som behövs i samband med olycka, akut krissituation eller allvarliga händelser som kan utlösa krissituationer

Företaget ska ha beredskap för första hjälpen och krisstöd och att de anställda känner till denna beredskap och exakt vilka rutiner som gäller. I en olycks- eller akut sjukdomssituation är det viktigt att åtgärderna går snabbt och att alla vet vad de ska göra. Alla anställda ska veta var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, vilka telefonnummer som ska ringas för att anlita utryckningsfordon samt vilken adress arbetsplatsen har och eventuell färdbeskrivning till den. Det är också värdefullt att ha en uppdaterad anhöriglista.

Det ska finnas tillräckligt många personer som har kunskap i första hjälpen och dessa kunskaper ska hållas aktuella. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. Det finns inga exakta regler om hur många som ska ha utbildning i första hjälpen på en arbetsplats, detta måste bestämmas lokalt beroende på vilka risker som finns, arbetsplatsens storlek, skiftarbete och avståndet till sjukvård. Det är viktigt att utbildningen anpassas till olycksriskerna på arbetsplatsen.

Så gäller även för den utrustning för första hjälpen som ska finnas på arbetsplatsen. Varje arbetsplats måste själva avgöra vilken utrustning som ska finnas, beroende på vilka risker som finns. Utrustningen ska vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. Utrustningen ska också underhållas, testas och fyllas på. Det kan finnas behov av återkommande information och praktiska övningar för att allt ska fungera så bra som möjligt vid en olycka eller ett akut sjukdomsfall.

Läs gärna mer om första hjälpen och krisstöd i Arbetsmiljöverkets broschyr. Där finns också en checklista för planering av första hjälpen och krisstöd.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.