fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Pension och hel sjukersättning

Ålderspension

En arbetstagare har enligt anställningsskyddslagen rätt att vara kvar i anställningen till dess han/hon fyller 67 år.

Pensionsåldern enligt de kollektivavtalade pensionsplanerna är 65 år. Anställningen kan då avslutas genom pensionsavgång. Företaget ska dock inte avsluta en anställning i samband med att arbetstagaren fyller 65 år utan att först ha fått besked av arbetstagaren att denne inte önskar utnyttja rätten att kvarstå i anställningen. Arbetsgivaren bör därför, i god tid före ingången av den månad då arbetstagaren fyller 65 år, inhämta besked huruvida denne vill avsluta sin anställning eller utnyttja sin rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han/hon fyller 67 år.

Anställningen upphör utan uppsägning vid utgången av den månad när den anställde fyller 67 år. Till arbetare ska dock arbetsgivaren lämna skriftligt besked enligt 33 § LAS minst en månad i förväg innan han eller hon fyller 67 år. Till tjänstemän behöver arbetsgivaren inte lämna sådant besked.

Om arbetstagaren kvarstår i en tillsvidareanställning efter fyllda 67 år gäller en månads ömsesidig uppsägningstid. För uppsägning från arbetsgivarens sida gäller då att den måste vara sakligt grundad. Turordningsreglerna och reglerna om företrädesrätt till återanställning i LAS gäller inte för anställningen.

För tjänstemän är det möjligt att träffa avtal om tidsbegränsad anställning med den som har fyllt 67 år.  Reglerna om rätt till sjuklön enligt Tjänstemannaavtalet gäller i dessa fall bara om arbetsgivaren och tjänstemannen träffar avtal om det.

Hel sjukersättning

När beslut om hel sjukersättning utan tidsgräns har fattats av Försäkringskassan får en anställning avslutas utan uppsägning. Anställningen får dock inte avslutas direkt när Försäkringskassan har fattat beslutet om hel sjukersättning utan tidsgräns. Anställningen kan avslutas först när tiden för att överklaga beslutet har gått ut, dvs först när beslutet vunnit lagakraft. Omedelbart efter att beslutet vunnit lagakraft ska arbetsgivare som vill avsluta anställningen ge skriftligt besked till arbetstagaren om att anställningen ska upphöra till följd av sjukersättningsbeslutet. Anställningen upphör när arbetstagaren har fått del av beskedet från arbetsgivaren.

I de fall då arbetstagare har beviljats hel sjukersättning retroaktivt anses anställningen ha pågått fram till den tidpunkt då arbetstagaren har tagit del av arbetsgivarens besked om att anställningen avslutats.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.