fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
LADDA NER VÅR FÖRPACKNINGSGUIDE

Säkra förpackningar

Förpackningen är det första som konsumenten ser av de livsmedel vi tillverkar. Att förpackningen är säker förutsätter konsumenten att vi som livsmedelstillverkare har kontrollerat, och det förtroendet måste vi vårda. Bästa sättet att leva upp till det är att skaffa sig mera kunskaper om förpackningar och de krav som finns. Därför har vi på Livsmedelsföretagen tillsammans med Normpack under 2018 uppdaterat vår Förpackningsguide.

Att ha koll på sina förpackningar kräver ordning och reda på dokumentationen. Därför har vi sammanställt en Förpackningsguide som vi hoppas skall inspirera och underlätta för dig som livsmedelsföretagare att leva upp till både konsumenternas förväntningar och myndigheternas krav på säkerhet. Guiden vänder sig till alla företag men är särskilt användbar för små och medelstora företag. Guiden bygger på vad lagtexten och förordningar säger och våra kommentarer och tips på vad du bör tänka på i varje steg vid ditt val av förpackning.

Här kan du ladda ner Förpackningsguiden

Lagstiftningen

Den lagstiftning som finns för material i kontakt med livsmedel är omfattande och svårförståelig och kan upplevas svår att överblicka.

Den övergripande lagstiftningen är EG:s förordning 1935/2004 – om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Utöver denna s.k. ramförordning finns vissa produkt- och ämnesbundna förordningar och direktiv t ex för plast. Lagstiftningen föreskriver egenkontroll, vilket förutsätter samråd/dialog mellan livsmedelsföretag och leverantör av förpackningsmaterial. Mer information om detta hittar du i förpackningsguiden.

Säkra förpackningar handlar framförallt om att hindra att oönskade ämnen överförs, migrerar, från materialet i förpackningen till livsmedlet och denna risk ska därför minimeras. För att fastställa att en förpackning är säker ska den utvärderas för det avsedda livsmedlet och dess hantering.

Allmänt kan sägas att migration av ämnen från förpackningsmaterialet till livsmedlet ökar vid:

  • hög temperatur (gäller plaster)
  • hög fetthalt i livsmedlet
  • beror på livsmedlets konsistens
  • låg surhetsgrad (gäller metaller)
  • lång förvaringstid

Att utforma förpackningen för att den skall kunna återvinnas på ett bra sätt är också en viktig aspekt så att vi kan gå mot mer cirkulära materialflöden. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI har därför tagit fram en materialvalsguide för plast och Papperskretsen har gjort en checklista för ökad återvinningsbarhet av papper.

Marie Rydén Näringspolitisk expert 08-762 65 37

Marie arbetar med livsmedelslagstiftning och är ansvarig för frågor som rör livsmedelskontroll, ekologisk lagstiftning, främmande ämnen inkl akrylamid, förpackningar och tillsatser. Hon är generalsekreterare för Kvarnföreningen och Föreningen svenska glasstillverkare och ordförande i referensgruppen för kvalitet, lagstiftning och märkning (KLM). Marie har bred erfarenhet från livsmedelsindustrin och har arbetat med produktutveckling och lagstiftningsfrågor på bl a Arla, Unilever och Lantmännen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.