fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Viktiga lagar

Inom arbetsrätten finns en stor mängd lagstiftning. Nedan följer ett urval av viktiga lagar som reglerar situationer som ni kan komma i kontakt med som arbetsgivare. Eftersom en stor del av reglerna inom arbetsrätten kan avtalas bort genom kollektivavtal eller individuella anställningsavtal, är det möjligt att andra regler gäller på ditt företag. Ta därför alltid kontakt med våra förhandlare om det finns några osäkerheter kring vad som gäller. Vad som gäller i vår bransch finns också beskrivet på flera områden i Faktabanken.

Lagen om anställningsskydd, LAS. Notera att specialregleringar, som skiljer sig från LAS regler, avseende bland annat anställningsformer och uppsägningstider finns i våra kollektivavtal.

Medbestämmandelagen, MBL, reglerar bland annat rätten och skyldigheten till förhandling. Regler om tidsfrister vid förhandlingar framgår av våra förhandlingsordningar och det så kallade Utvecklingsavtalet.

Förtroendemannalagen

Arbetstidslagen. Notera att för tjänstemän inom Livsmedelsindustrin har hela arbetstidslagen avtalats bort och reglerna om arbetstid för tjänstemän finns uteslutande i kollektivavtalet. För arbetare inom Livsmedelsindustrin har viktiga avsteg från lagen gjorts i respektive kollektivavtal.

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Notera bilaga B i Livsmedelsavtalet och bilaga 7 i Tjänstemannaavtalet om lokalt arbetsmiljöarbete.

Diskrimineringslagen

Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Semesterlagen. Avsteg från semesterlagen finns i våra kollektivavtal.

Studieledighetslagen

Lagen om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

Föräldraledighetslagen. Föräldrapenningen regleras i Socialförsäkringsbalken. Notera att våra kollektivavtal innehåller regler om kompletterande ersättning, föräldralön, för viss del av föräldraledigheten.

Sjuklönelagen. I Tjänstemannaavtalet regleras sjuklön särskilt.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.