Kurs: Arbetsmiljö i praktiken

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljöarbetet, d.v.s. ansvaret för att chefer, skyddsombud och medarbetare har kunskaper om samt arbetar efter de regler som gäller för verksamheten och dess olika arbetsmiljöområden. Medarbetarens ansvar är att medverka i arbetsmiljöarbetet. I denna kurs går vi igenom kraven i företagets arbetsmiljöarbete ich hur konkurrensfördelar kan skapas genom ett medvetet och strukturerat arbete med arbetsmiljön på företaget.