Konferens: “Matallergi – diagnostik, nutrition och livskvalitet”

Vid konferensen presenterar och diskuterar aktiva forskare inom matallergi flera viktiga frågor relaterade till matallergi utifrån den senaste forskningen – från diagnostik och gränsvärden för allergener i livsmedel till nutrition och livskvalitet. Konferensen arrangeras av Swedish Nutrition Foundation (SNF) och vänder sig i första hand till olika grupper med professionellt intresse för matallergi, till exempel verksamma inom hälso- och sjukvården, livsmedelsindustrin, dagligvaruhandel, myndigheter, lärosäten/forskning, patientföreningar, skolor och idrottsrörelsen.