Kurs Arbetsmiljö – Stockholm

Enligt svensk arbetsmiljölagstiftning har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljöarbetet, d.v.s. ansvaret för att chefer, skyddsombud och medarbetare har kunskaper om samt arbetar efter de regler som gäller för verksamheten och dess olika arbetsmiljöområden.

I denna kurs, som har ett arbetsgivar-/chefsperspektiv, går vi igenom skall-kraven i företagets arbetsmiljöarbete. Vidare fokuserar denna kurs på hur konkurrensfördelar kan skapas genom ett medvetet och strukturerat arbete med arbetsmiljön på företaget.

Läs mer och anmäl dig här