Kurs Arbetsrätt – Stockholm

Grundkurs om de arbetsrättsliga lagarna.

Kursen syftar till att ge kunskap inom de viktigaste delarna av arbetsrätten belyst utifrån den arbetsrättsliga lagstiftningen. Kursens upplägg bygger på både teoretiska genomgångar och praktiska övningar. Frågor och deltagande från kursdeltagarna uppmuntras. Belysande exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis.

Läs mer och anmäl dig här