Kurs Förhandlingsteknik – grundkurs – Stockholm

Under kursen får du lära dig grunderna om förhandlingar samt grundläggande kommunikation i samband med förhandlingar. Fokus kommer bland annat att ligga på förberedelse inför förhandling, där en enkel och mycket användbar modell för förberedelse till förhandling kommer att introduceras. Som deltagare får du träna dig på att använda modellen. Förhandlingsspelen/simuleringarna den första kursdagen har fokus på själva förhandlingstekniken.

Läs mer och anmäl dig här