Kurs Kollektivavtal – Stockholm

Under dagen går vi igenom de kollektivavtal som gäller inom Livsmedelsbranschens område, både på arbetarområdet och tjänstemannaområdet. Fokus ligger på anställningsformer, arbetstidsregler och olika ersättningsbestämmelser. Vi varvar genomgångar med praktiska exempel och hantering de olika bestämmelserna.

Kursen vänder sig främst till dig som jobbar inom HR eller inom annat funktion som hanterar personalfrågor på företaget exempelvis chefer och arbetsledare. Du är kanske ny i branschen eller har arbetat i branschen en längre tid men önskar fördjupa eller uppdatera din kunskap om reglerna i våra kollektivavtal.

Läs mer och anmäl dig här